Το 19% άγγιξε η συνεισφορά των ΑΠΕ επί του συνόλου της ηλεκτροπαραγωγής, στα μη διασυνδεδεμένα ελληνικά νησιά, το μήνα Ιανουάριο.

Σημειώνεται ότι τον Δεκέμβριο του 2015, οι ΑΠΕ στα ΜΔΝ άγγιξαν το 22%.

Αναλυτικότερα, βάσει του δελτίου του ΔΕΔΔΗΕ, οι συμβατικές μορφές ενέργειας κάλυψαν το 81% των αναγκών, τα αιολικά το 15,8% και τα φωτοβολταϊκά το 3,2% (συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής φ/β ειδικού προγράμματος).

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ στα νησιά έφτασε στα 458,97 MW, εκ των οποίων τα 135,98 MW είναι φωτοβολταϊκά και τα 322,69 MW είναι αιολικά.

Πηγή: http://energypress.gr/news/sto-19-oi-ape-sta-mi-diasyndedemena-nisia-ton-ianoyario