Επιστολή προς τον υπουργό ΠΕΝ, Πάνο Σκουρλέτη, απέστειλε η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) καταθέτοντας τις προτάσεις και τα σχόλιά της στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για τον νέο μηχανισμό στήριξης των ΑΠΕ.

Όπως σημειώνει η Ένωση, δεδομένου ότι υπάρχουν ευρωπαϊκές «επιταγές» στις οποίες η χώρας μας οφείλει να συμμορφωθεί το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο περιέχει θετικά στοιχεία, ωστόσο υπάρχουν αρκετά σημεία που πρέπει να βελτιωθούν και να αναπροσαρμοστούν ώστε το νέο πλαίσιο να συμβάλει (ι) στην επίτευξη των στόχων Α.Π.Ε. για την αποτελεσματική συμμετοχή της χώρας στον αγώνα ενάντια στην κλιματική αλλαγή και (ιι) στην οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή.

Αναλυτικότερα, η επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ προς τον ΥΠΕΝ αναφέρει τα εξής:

Προς:

Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Κύριο Παναγιώτη Σκουρλέτη

Μεσογείων 119, 10192

Κοιν:

  • Γενικό  Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών
  • Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας

Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2016

ΘΕΜΑ : Δημόσια διαβούλευση επί της πρότασης του ΥΠΕΝ για το νέο μηχανισμό στήριξης των Α.Π.Ε..

Αξιότιμε κ Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή η ΕΛΕΤΑΕΝ υποβάλει τις απόψεις και τις προτάσεις της επί του σχεδίου που τέθηκε σε διαβούλευση και αφορά το νέο μηχανισμό λειτουργικής ενίσχυσης των Α.Π.Ε.

Κατ’ αρχήν σημειώνουμε ότι επιβάλλεται η άμεση οριστικοποίηση των σχετικών αποφάσεων και η δρομολόγηση της εφαρμογής τους. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό προϋποθέτει συνεννοήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επισημαίνουμε όμως ότι αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται επί της ουσίας σύστημα στήριξης και δεν υπογράφονται νέες συμβάσεις πώλησης. Πολύτιμος χρόνος χάθηκε κατά το παρελθόν και επομένως τώρα πρέπει να επιταχυνθούν οι προσπάθειες ώστε να μην παραμένει η αγορά στο κενό.

Πριν υπεισέλθουμε στις λεπτομερείς παρατηρήσεις μας, οφείλουμε να σημειώσουμε με έμφαση ότι το σχέδιο επικαλείται «τα πρώτα αποτελέσματα του ενεργειακού σχεδιασμού που βρίσκεται σε εξέλιξη», σύμφωνα με τα οποία για την επίτευξη του στόχου του 2020 αρκούν 2.200 – 2.700 MW νέων έργων Α.Π.Ε. (σελ. 4 -5). Η ισχύς αυτή έχει σημαντική απόσταση από τους εν ισχύ σήμερα θεσμοθετημένους στόχους για το 2020, αλλά και από πολλές επιστημονικές και άλλες ανακοινώσεις που έχουν υπάρξει κατά το παρελθόν. Αυτό, επομένως δημιουργεί εύλογη αμφιβολία και ανησυχία για την εξυπηρέτηση και επίτευξη των θεσμοθετημένων ποσοστιαίων στόχων διείσδυσης των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας και στο ηλεκτρισμό.

Με ικανοποίηση ακούσαμε κατά τις συναντήσεις που είχαμε στο πλαίσιο της διαβούλευσης τις διαβεβαιώσεις της ηγεσίας του ΥΠΕΝ, ότι εάν υλοποιηθεί ο νέος σχεδιασμός οι θεσμοθετημένοι στόχοι Α.Π.Ε. θα επιτευχθούν. Δεδομένου όμως ότι αυτός εκπονείται από μια επιτροπή στην οποία εκπροσωπούνται αποκλειστικά κρατικοί φορείς και έχει αποκλεισθεί ο επιστημονικός κόσμος και ο ιδιωτικός τομέας, θα παρακαλούσαμε θερμά να μας παρασχεθούν όλα τα σχετικά στοιχεία και μελέτες ώστε να μπορέσουμε να επανέλθουμε πιο συγκεκριμένα. Σε κάθε περίπτωση, υπενθυμίζουμε ότι ισχύει ο νόμος 3851/2010 που προβλέπει συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους 20% Α.Π.Ε. στο ενεργειακό σύστημα και 40% Α.Π.Ε. στην κατανάλωση ηλεκτρισμού. Σε περίπτωση που η Πολιτεία επιθυμεί να εξετάσει την τροποποίησή τους, αυτό επιβάλλεται να γίνει μέσω της εκ νέου νομοθέτησης και της δημοκρατικής λειτουργίας της Βουλής.

Στο συνημμένο υπόμνημα παρατίθενται συνοπτικά τα βασικά σημεία των απόψεων της ΕΛΕΤΑΕΝ υπό μορφή bullets και ακολουθεί η τεκμηρίωση και ανάλυση των προτεινόμενων παρεμβάσεων και αλλαγών. Δεδομένης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στην οποία οφείλουμε να συμμορφωθούμε, το υπό διαβούλευση σχέδιο περιέχει θετικές επιλογές που καταγράφουμε στη συνέχεια (π.χ. παραμονή των υπογεγραμμένων PPAs στο FiT, επιλογή του sliding premium κλπ.). Υπάρχουν όμως αρκετά σημεία που πρέπει να βελτιωθούν και να αναπροσαρμοστούν ώστε το νέο πλαίσιο να συμβάλει (ι) στην επίτευξη των στόχων Α.Π.Ε. για την αποτελεσματική συμμετοχή της χώρας στον αγώνα ενάντια στην κλιματική αλλαγή και (ιι) στην οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή.

Ελπίζουμε ότι οι προτάσεις μας θα γίνουν αποδεκτές και θα ενσωματωθούν στο τελικό σχέδιο.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

με εκτίμηση,

Δρ. Ιωάννης Τσιπουρίδης

Πρόεδρος ΔΣ

Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας – ΕΛΕΤΑΕΝ

Πηγή: http://energypress.gr/news/eletaen-thetiko-ypo-diavoyleysi-shn-gia-tis-ape-arketa-simeia-prepei-na-anaprosarmostoyn