Η ενέργεια του μέλλοντος σύμφωνα και με τα μέχρι τώρα δεδομένα είναι σίγουρο ότι θα βασιστεί στις λεγόμενες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας τα οφέλη των οποίων πάνω κάτω είναι γνωστά σε αρκετούς και για τα οποία θα γίνει νύξη και σε επόμενο άρθρο.

Αυτό το οποίο πρέπει να τονισθεί είναι το γεγονός της μη συμπόρευσης μέχρι και σήμερα στον ενεργειακό χάρτη που έχει σχηματισθεί από ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες-σε ευρωπαϊκά κράτη.

Η περίπτωση της Ελλάδας

Τα κύρια προβλήματα στη χώρα μας σχετίζονται άμεσα με το λανθασμένο ενεργειακό μοντέλο που εφαρμόζει, όχι σήμερα αλλά εδώ και πολλά έτη. Ένα βασικό χαρακτηριστικό που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι ότι η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από υψηλή ενεργειακή ένταση (παραγόμενες kWh ανά μονάδα ΑΕΠ), υψηλή εξάρτηση από πετρέλαιο και λιγνίτη που αποτελούν τα πλέον ρυπογόνα καύσιμα, και άσκοπη κατανάλωση ενέργειας στον οικιακό και τριτογενή τομέα.

Μια σωστή αντιμετώπιση του Ενεργειακού προβλήματος

Είναι μαθηματικά βέβαιο ότι ο δρόμος που θα οδηγήσει σε μια σωστή και αποτελεσματική αντιμετώπιση του ενεργειακού προβλήματος στην Ελλάδα θα πρέπει να περικλείει στους κόλπους της τα εξής:

1. αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας • διαχωρισμός ενέργειας – οικονομικής ανάπτυξης • στην αύξηση της ωφέλιμης ενέργειας σε σχέση με την καταναλισκομένη

2. μείωση της κατανάλωσης

3. υποκατάσταση των συμβατικών ενεργειακών πηγών με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και εξασφάλιση των προϋποθέσεων (οικονομική ανάπτυξη, νομισματική σταθερότητα, ορθός καταμερισμός του πλούτου, σταθερότητα τροφοδοσίας ενεργείας) μιας μακροχρόνιας στρατηγικής επιτυχούς εκμετάλλευσης
των ΑΠΕ.

Αιολική Ενέργεια – Ιστορικό πλαίσιο

Η πιο καθαρή και πιο φθηνή μορφή ενέργειας σύμφωνα με την προσωπική μου άποψη είναι η Αιολική Ενέργεια. Η αιολική ενέργεια είναι η ενέργεια που παράγεται από την εκμετάλλευση του πνέοντος ανέμου. Ονομάζεται αιολική γιατί στην ελληνική μυθολογία ο Αίολος ήταν ο θεός του ανέμου.

Η ενέργεια αυτή χαρακτηρίζεται ως «ήπια μορφή ενέργειας» και περιλαμβάνεται στις «καθαρές» πηγές, όπως συνηθίζονται να λέγονται οι πηγές ενέργειας που δεν εκπέμπουν ή δεν προκαλούν ρύπους. Ιστορικά, η αρχαιότερη μορφή εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας ήταν τα ιστία (πανιά) των πρώτων ιστιοφόρων πλοίων και πολύ αργότερα οι ανεμόμυλοι στην ξηρά. Οι ανεμόμυλοι έδιναν κάποτε κίνηση στις τεράστιες μυλόπετρες που άλεθαν το σιτάρι μετατρέποντάς το σε αλεύρι. Μικρές αντλίες χρησιμοποιούσαν τη δύναμη του ανέμου για να ανεβάσουν το νερό από τα πηγάδια. Πριν 25 χρόνια περίπου οι πρώτες σύγχρονες ανεμογεννήτριες χρησιμοποιήθηκαν στις Η.Π.Α. Από τότε πολλές ακόμη έχουν μπει σε λειτουργία σε ολόκληρο τον κόσμο.

Τα pros and cons της αιολικής ενέργειας

Θετικά:

1) Aρχικά, η η αιολική ενέργεια, απορρέοντας από τον άνεμο είναι μια καθαρή πηγή ενέργειας.
2) Η αιολική ενέργεια δεν μολύνει την ατμόσφαιρα, όπως τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρισμού τα οποία στηρίζονται στην καύση ορυκτών καυσίμων, όπως άνθρακα ή φυσικό αέριο.
3) Οι ανεμογεννήτριες δεν εκλύουν χημικές ουσίες στο περιβάλλον, οι οποίες προκαλούν όξινη βροχή ή αέρια του θερμοκηπίου.
4) Η τεχνολογία που αναπτύσσεται περί την αιολική ενέργεια είναι μια από τις πιο οικονομικές που υπάρχουν σήμερα στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
5) Οι ανεμογεννήτριες μπορούν να στηθούν σε αγροκτήματα ή ράντσα, ωφελώντας την οικονομία των αγροτικών περιοχών.

Αρνητικά:

1) Η αιολική ενέργεια πρέπει να συναγωνιστεί τις συμβατικές πηγές ενέργειας σε επίπεδο κόστους. 2) Ανάλογα με το πόσο ενεργητική, ως προς τον άνεμο, είναι μια τοποθεσία, το αιολικό πάρκο μπορεί ή δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστικό ως προς το κόστος.
3) Παρότι το κόστος της αιολικής ενέργειας έχει μειωθεί δραματικά τα τελευταία 10 χρόνια, η τεχνολογία απαιτεί μια αρχική επένδυση υψηλότερη από εκείνη των γεννητριών που λειτουργούν με καύση ορυκτών.
4) Η ισχυρότερη πρόκληση στη χρησιμοποίηση του ανέμου ως πηγή ενέργειας είναι ότι ο άνεμος είναι περιοδικά διακοπτόμενος και δεν φυσά πάντα, όταν ο ηλεκτρισμός απαιτείται.
5) Η αιολική ενέργεια δεν μπορεί να αποθηκευτεί (εκτός αν χρησιμοποιηθούν μπαταρίες). Επιπλέον, δεν μπορούν όλοι οι άνεμοι να τιθασευτούν, ώστε να καλυφθούν, τη στιγμή που προκύπτουν, οι ανάγκες σε ηλεκτρισμό.
6) Τα κατάλληλα σημεία για αιολικά πάρκα συχνά βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές, μακριά από πόλεις όπου χρειάζεται ο ηλεκτρισμός.
7) Αν και τα αιολικά πάρκα έχουν σχετικά μικρή επίπτωση στο περιβάλλον σε σύγκριση με άλλες συμβατικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, υπάρχει ένας προβληματισμός για τον θόρυβο που παράγεται από τις λεπίδες του ηλεκτρικού κινητήρα (ρότορα), για την αισθητική (οπτική) επίπτωση και για τα πουλιά που μερικές φορές έχουν σκοτωθεί, καθώς πετούσαν προς τους ηλεκτρικούς κινητήρες.

Παράδειγμα Σκωτίας

Ένα απτό παράδειγμα χώρας που επενδύει σταθερά και διαχρονικά στην αιολική ενέργεια είναι η Σκωτία.
Στην χώρα αυτή λοιπόν, χρησιμοποιούνται κυρίως εκτάσεις όπου εμφανίζονται ισχυροί άνεμοι, όπως για παράδειγμα η περιοχή των Highlands. Η αιολική ενέργεια που παράγεται εκεί είναι αρκετή για να καλύψει ένα τεράστιο μέρος των ενεργειακών αναγκών της χώρας. Σύμφωνα με όλα αυτά, τον Αύγουστο παρατηρήθηκε για πρώτη φορά πλήρης ενεργειακή κάλυψη αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Επίλογος

Είναι φυσιολογικό ότι η αιολική ενέργεια αποτελεί σήμερα μια ελκυστική λύση στο πρόβλημα της ηλεκτροπαραγωγής. Το «καύσιμο» είναι άφθονο, αποκεντρωμένο και δωρεάν. Δεν εκλύονται αέρια θερμοκηπίου και άλλοι ρύποι και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι μικρές σε σύγκριση με τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα.

http://energypress.gr/news/ape-i-aioliki-energeia-san-aytotelis-tropos-energeiakis-aytarkeias