Η Gamesa, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αιολικής ενέργειας διεθνώς, συμφώνησε με την Terna Energy για την παροχή 74 τουρμπινών συνολικής ισχύος 155 MW, στο αιολικό πάρκο που αναπτύσσεται στο Τέξας.

Η συγκεκριμένη συμφωνία αποτελεί μέρος των παραγελλιών συνολικής ισχύος 1.090 MW που έχει ήδη ανακοινώσει η εταιρεία για το τρίτο τρίμηνο του έτους.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η Gamesa θα διαθέσει τις τουρμπίνες και αναλάβει υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης για διάστημα πέντε ετών.

Οι τουρμπίνες θα παραληφθούν το 2017.

Το συγκεκριμένο μοντέλο (G114-2.1 MW) έχει βέλτιστη απόδοση σε χαμηλή και μέση ταχύτητα ανέμων και θεωρείται ένα από τα πιο ανταγωνιστικά της αγοράς.

Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η Gamesa θα έχει συνολική εγκατεστημένη ισχύ στις ΗΠΑ άνω των 5GW.

http://energypress.gr/news/megali-symfonia-terna-energy-gamesa-gia-aioliki-farma-stis-ipa