Άδειες Εγκατάστασης για Αιολικά 36 Μεγαβάτ στη Μονεμβασιά από το ΥΠΕΝ

Άδειες Εγκατάστασης για Αιολικά 36 Μεγαβάτ στη Μονεμβασιά από το ΥΠΕΝ

Άδειες εγκατάστασης για δύο αιολικά συνολικής ισχύος 36 μεγαβάτ απένειμε σήμερα το ΥΠΕΝ. Πιο αναλυτικά, το πρώτο έργο έχει ισχύ 17,1 ΜW και προβλέπεται να εγκατασταθεί στη θέση “Καλογεροβούνι – Πούλος”, των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Μολάων και Ζάρακα, του ∆ήµου...
WindEurope: Απαραίτητη η Επέκταση των ΑΠΕ σε Μεταφορές και Θέρμανση, ώστε να τονωθεί η Ζήτηση για Ηλεκτρισμό

WindEurope: Απαραίτητη η Επέκταση των ΑΠΕ σε Μεταφορές και Θέρμανση, ώστε να τονωθεί η Ζήτηση για Ηλεκτρισμό

Η Ευρώπη σαν σύνολο πρόκειται να επιτύχει τους ενεργειακούς και κλιματικούς της στόχους, αν και ορισμένα κράτη-μέλη καλούνται να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους από την Κομισιόν. Οι ΑΠΕ έφτασαν το 16,4% της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης το 2015, με στόχο το 2020,...
Αντικίνητρο για Επενδύσεις σε Νέα Έργα ΑΠΕ οι Μειωμένες Τιμές των Εγγυήσεων Προέλευσης

Αντικίνητρο για Επενδύσεις σε Νέα Έργα ΑΠΕ οι Μειωμένες Τιμές των Εγγυήσεων Προέλευσης

Νορβηγία και Σουηδία αναμένεται να καλύπτουν το 10% των αναγκών τους σε ηλεκτρικό ρεύμα από ανεμογεννήτριες έως το 2020, όμως αυτοί οι ρυθμοί αύξησης της παραγωγής έχει και αρνητικές οικονομικές συνέπειες, τουλάχιστον σε σχέση με την αγορά των εγγυήσεων προέλευσης,...
Επέκταση στο Αιολικό της ΕΛ.ΤΕΧ.Άνεμος στην Κεφαλονιά

Επέκταση στο Αιολικό της ΕΛ.ΤΕΧ.Άνεμος στην Κεφαλονιά

Με απόφαση του ΥΠΕΝ, χορηγήθηκε στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.» άδεια εγκατάστασης για την επέκταση του εν λειτουργία αιολικού πάρκου από 27,2 MW (µέγιστη παραγόµενη ισχύς) σε 34,5 ΜW, στη θέση «Αγία ∆υνατή» του ∆ήµου Κεφαλονιάς, της ΠΕ Κεφαλληνίας, λόγω...