Άδειες εγκατάστασης για δύο αιολικά συνολικής ισχύος 36 μεγαβάτ απένειμε σήμερα το ΥΠΕΝ.

Πιο αναλυτικά, το πρώτο έργο έχει ισχύ 17,1 ΜW και προβλέπεται να εγκατασταθεί στη θέση “Καλογεροβούνι – Πούλος”, των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Μολάων και Ζάρακα, του ∆ήµου Μονεµβάσιας.

Το δεύτερο έργο έχει ισχύ 18,9 ΜW και αναμένεται να εγκατασταθεί στη θέση “Γκρόπες – Ράχη Γκιώνη”, των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Μολάων και Ζάρακα, του ∆ήµου Μονεµβάσιας.

Και τα δύο έργα ανήκουν στην “ΑΛΦΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ”.

http://energypress.gr/news/adeies-egkatastasis-gia-aiolika-36-megavat-sti-monemvasia-apo-ypen