Η μία πρόσκληση αφορά το έργο «Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Ενός (1) Αιολικού Πάρκου Συνολικής Ισχύος 7,5 MW στη Θέση Παλαιόπυργος – Περδικιές Μονής Τοπλού Σητείας Κρήτης».

Η δεύτερη πρόσκληση αφορά το έργο «Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Έντεκα (11) Αιολικών Πάρκων Συνολικής Ισχύος 24,30 MW στις ακόλουθες θέσεις: ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 5,40 MW, ΠΕΡΔΙΚΙ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 0,90 MW, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 0,90 MW, ΣΙΓΡΙ ΛΕΣΒΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 2,70 MW, ΒΙΓΛΑ ΛΗΜΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 0,90 MW, ΛΑΚΑΚΙΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 1,80 MW, ΜΕΛΑΝΙΟΣ ΧΙΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 2,70 MW, ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΨΑΡΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 1,80 MW, ΠΟΤΑΜΙΑ ΧΙΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 0,90 MW, ΤΗΓΑΝΙ ΜΥΚΟΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 1,80 MW KAI ΜΑΜΑΔΟΣ ΤΗΝΟΥ 4,50 MW.»

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία θα πρέπει να υποβληθεί σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πρωτόκολλο της εταιρείας το αργότερο μέχρι την Τρίτη 21 Μαρτίου 2017, στην οποία θα αναγράφονται τα πρόσωπα που θα παρίστανται κατά τη διαδικασία. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και ταχυδρομικώς επί αποδείξει ή με εταιρεία διακίνησης εντύπων.