Η Enel, μέσω της ελληνικής θυγατρικής της Enel Green Power Hellas Α.Ε. (“EGPH”), η οποία δραστηριοποιείται στον ελληνικό κλάδο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), ξεκίνησε την κατασκευή της συστοιχίας των αιολικών πάρκων του Καφηρέα, που βρίσκεται στο νότιο τμήμα της νήσου Εύβοιας και πιο συγκεκριμένα, στο Δήμο Καρύστου. Με την ολοκλήρωσή του, το προαναφερθέν έργο θα έχει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 154 MW και θα αποτελεί τη μεγαλύτερη συστοιχία αιολικών πάρκων της χώρας.

Πρόκειται για γνωστό έργο που είναι ώριμο και αδειοδοτημένο από χρόνια αλλά είχε ουσιαστικά παγώσει κατά τα χρόνια της αβεβαιότητας της ελληνικής οικονομίας. Στο έργο συμμετέχει με μικρά ποσοστά (σε κάποια τμήματά του) ο Όμιλος Κοπελούζου, ο οποίος έχει αναλάβει και την κατασκευή των αιολικών πάρκων. Η χρηματοδότηση βασίζεται κατά κύριο λόγο σε κεφάλαια από γερμανικές τράπεζες με την εγγύηση του Γερμανικού Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων Euler-Hermes, καθώς μεγάλο μέρος του εξοπλισμού θα αγοραστεί από γερμανικά εργοστάσια.

Η έναρξη της κατασκευής του Καφηρέα σηματοδοτεί ένα νέο βήμα αναφορικά με την παρουσία της Enel στην Ελλάδα, όπου έχουμε δεκαετή εμπειρία στον τομέα των ΑΠΕ», δήλωσε ο Antonio Cammisecra, Επικεφαλής της Enel Green Power. «Με το νέο αυτό έργο δεν δεσμευόμαστε μόνο ως προς την παροχή πράσινης και βιώσιμης ενέργειας στη χώρα, αλλά και ως προς την προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης των τοπικών κοινοτήτων, υιοθετώντας μια προσέγγιση για τη δημιουργία κοινής αξίας τόσο κατά την περίοδο κατασκευής όσο και λειτουργίας της συγκεκριμένης συστοιχίας αιολικών πάρκων».

Η Enel πρόκειται να επενδύσει περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ στην κατασκευή του Καφηρέα, που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το πρώτο τρίμηνο του 2019 και υποστηρίζεται από εικοσαετούς διάρκειας σύμβαση αγοράς ενέργειας (Power Purchase Agreement-PPA) με το Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ).

Η συστοιχία αιολικών πάρκων του Καφηρέα θα διασυνδεθεί με την ηπειρωτική Ελλάδα μέσω ενός ηλεκτρικού συστήματος (150kV) που αποτελείται από υποσταθμούς ανύψωσης και εναέρια, υποβρύχια, υπόγεια γραμμή υψηλής τάσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η συστοιχία αιολικών πάρκων του Καφηρέα πρόκειται να παράγει περίπου 483 GWh το χρόνο, που ισοδυναμούν στις ετήσιες ενεργειακές ανάγκες περίπου 129.000 ελληνικών νοικοκυριών, ενώ θα συμβάλλει στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου κατά 433.000 τόννους CO2 το χρόνο.

Η EGPH λειτουργεί ήδη δύο αιολικά πάρκα στο Δήμο Καρύστου, την Ηλιόλουστη Ι με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 7,5 MW και την Ηλιόλουστη ΙΙ συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 9 MW, αντίστοιχα. Η εταιρεία είναι ηγετική δύναμη στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Ελλάδας και είναι παρούσα με έργα ΑΠΕ εγκατεστημένης ονομαστικής ισχύος 308 MW, αξιοποιώντας αιολικές, ηλιακές και υδροηλεκτρικές πηγές ενέργειας.

Η Enel Green Power, που αποτελεί τη διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Ομίλου Enel, είναι προσανατολισμένη στην ανάπτυξη και λειτουργία έργων ΑΠΕ σε όλο τον κόσμο με παρουσία στην Ευρώπη, τη Βόρεια και Νότια Αμερική, την Ασία, την Αφρική και την Ωκεανία. Η Enel Green Power είναι παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της πράσινης ενέργειας και η εγκατεστημένη ισχύς των 38 GW που διαχειρίζεται προέρχεται από ένα μείγμα παραγωγής το οποίο περιλαμβάνει αιολική και ηλιακή ενέργεια, γεωθερμία, βιομάζα, καθώς και υδροηλεκτρική ενέργεια. Επιπλέον, η Enel Green Power είναι πρωτοπόρος αναφορικά με την ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών, όπως συστήματα αποθήκευσης σε έργα ΑΠΕ.

https://energypress.gr/news/xekinaei-i-kataskeyi-toy-mega-aiolikoy-ston-kafirea-ependysi-300-ekat-apo-tin-enel