Την Παρασκευή έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το 77,53% του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ αναλύθηκαν οι στόχοι και το νέο επενδυτικό πρόγραμμα.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ, κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, ενημερώνοντας τη Γενική Συνέλευση για την πορεία του Ομίλου και τις προοπτικές του σημείωσε: «Σήμερα, κατασκευάζοντας το τελευταίο από τα έργα του επενδυτικού μας σχεδίου του 2014, όπως αυτό περιγραφόταν στο ενημερωτικό δελτίο εισαγωγής της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, πιστεύουμε ότι δικαιώσαμε τη ψήφο εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού. Όμως, δεν σταματάμε εκεί. Επανεπενδύοντας τα κέρδη της εταιρείας, έχουμε ήδη ξεκινήσει την υλοποίηση του νέου μας επενδυτικού σχεδίου, το οποίο αφορά αιολικά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος περίπου 128 MW, με στόχο να τα ολοκληρώσουμε σταδιακά μέχρι τα τέλη του 2018.»

Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση επανεξέλεξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς έληξε η τριετής θητεία τους και εξέλεξε νέα Επιτροπή Ελέγχου, λόγω αλλαγής του θεσμικού πλαισίου, το οποίο, μεταξύ άλλων, ενισχύει τις αρμοδιότητές της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ. Αναστάσιο Καλλιτσάντση, Εδουάρδο Σαραντόπουλο, Θεόδωρο Σιετή, Γεράσιμο Γεωργούλη, Απόστολο Φραγκούλη, Παναγιώτη Μεντζελόπουλο, Θεόδωρο Πανταλάκη (μη εκτελεστικό και ανεξάρτητο μέλος) και Δημήτριο Χατζηγρηγοριάδη (μη εκτελεστικό και ανεξάρτητο μέλος). Η νέα Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τους κ.κ. Χαρίτωνα Κυριαζή (Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου), Θεόδωρο Πανταλάκη και Δημήτριο Χατζηγρηγοριάδη.

Σε ό,τι αφορά στα λοιπά θέματα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση τα ενέκρινε ή έλαβε θετική απόφαση.

https://energypress.gr/news/elteh-anemos-stohos-i-oloklirosi-aiolikon-128-mw-os-ta-mesa-toy-2018