Έχοντας πάρει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ελληνικό σχέδιο για τον τρόπο διεξαγωγής των διαγωνισμών εγκατάστασης ΑΠΕ, βρίσκεται πλέον στη φάση της υλοποίησής του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress η Κομισιόν έδωσε ήδη το «πράσινο φως» κάτι που ήταν αναμενόμενο, καθώς πριν υποβληθεί στην τελική του μορφή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είχε υπάρξει συστηματική διαβούλευση με τις κοινοτικές υπηρεσίες.

Την περίοδο αυτή γίνεται η επεξεργασία των δύο Υπουργικών Αποφάσεων που απαιτούνται για την εφαρμογή του εγκεκριμένου πλαισίου και για να οριστούν οι λεπτομέρειες της διοργάνωσης των διαγωνιστικών διαδικασιών που προβλέπονται (πόσοι γύροι θα γίνουν, με ποιους όρους κ.λπ.).

Στο σχέδιο προβλέπονται και ξεχωριστοί διαγωνισμοί για κάθε τεχνολογία (φωτοβολταϊκά και αιολικά), αλλά και δύο «ουδέτεροι» πιλοτικοί διαγωνισμοί στους οποίους θα μπορούν να συμμετέχουν επενδυτές και από τις δύο τεχνολογίες.

Το σχέδιο αφορά την τριετία 2018, 2019 και 2020, ενώ στη συνέχεια θα υπάρξει νέο πρόγραμμα στη βάση του ενεργειακού στρατηγικού σχεδιασμού που θα έχει «ξεδιπλωθεί» το 2019 με ορίζοντα το 2030, αλλά και με την αξιοποίηση των συμπερασμάτων που θα έχουν προκύψει από τους μέχρι τότε διαγωνισμούς.

Το παρόν σχέδιο πάντως, προβλέπει κυρίως τα εξής:

·                  Από ένα διαγωνισμό για συνολική δυναμικότητα τουλάχιστον 100 ΜW κάθε έτος στα φωτοβολταϊκά. Δηλαδή στην τριετία 2018 – 2020 θα γίνουν τρείς διαγωνισμοί για φωτοβολταϊκά με αθροιστική ισχύ τουλάχιστον 300 MW.

·                  Από ένα διαγωνισμό για συνολική δυναμικότητα τουλάχιστον 100 ΜW κάθε έτος στα αιολικά. Δηλαδή στην τριετία 2018 – 2020 θα γίνουν τρείς διαγωνισμοί για αιολικά με αθροιστική ισχύ τουλάχιστον 300 MW.

·                  Από έναν «τεχνολογικά ουδέτερο» πιλοτικό διαγωνισμό τις χρονιές 2019 (πρώτο εξάμηνο) και 2020. Κάθε ένας θα αφορά 200 MW και θα μπορούν να συμμετάσχουν υποψήφιοι επενδυτές φωτοβολταϊκών ή αιολικών χωρίς διάκριση. Αθροιστική ισχύς των δύο διαγωνισμών 400 MW.

·                  Τη διενέργεια διαγωνισμών για τα «μη ώριμα» έργα που αφορούν την εγκατάσταση αιολικών σε περιοχές που έχουν διαθέσιμη ηλεκτρική χωρητικότητα, αλλά δεν υπάρχουν καθόλου αιτήσεις αδειοδότησης. Τέτοιες περιπτώσεις είναι εκείνες που σχετίζονται με το καλώδιο Πολυπόταμος – Νέα Μάκρη και με τη διασύνδεση των Κυκλάδων. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει στα καλώδια διαθέσιμη χωρητικότητα και θα πραγματοποιηθούν διαγωνισμοί για να καλυφθεί από νέα αιολικά πάρκα. Υπολογίζεται ότι οι διαγωνισμοί αυτοί θα αφορούν συνολικά περί τα 300 MW.

·                  Τη διενέργεια διαγωνισμού για τις καθοριζόμενες ως στρατηγικές επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά, συνολικής δυναμικότητας περί τα 300 MW (πιθανόν και περισσότερο), όπου θα συμμετάσχουν πολύ μεγάλης δυναμικότητας επιχειρηματικά σχέδια.

·                  Για τις υπόλοιπες τεχνολογίες ΑΠΕ (βιομάζα, βιοαέριο, μικρά υδροηλεκτρικά) καθώς και για Σταθμούς Συμπαραγωγής Θερμότητας – Ηλεκτρισμού δεν προβλέπονται διαγωνισμοί, καθώς δεν υπάρχει τέτοιο ενδιαφέρον που να δημιουργεί ανταγωνισμό. Ωστόσο θα μπούν κάποιες δικλείδες ώστε αν το ενδιαφέρον είναι αυξημένο να οργανώνονται -τότε – διαγωνισμοί. Με τις δικλείδες αυτές, για παράδειγμα, αν ανά τεχνολογία οι υπογραφές όρων σύνδεσης ξεπερνούν τα 20 MW ή αν μπούν σε λειτουργία σε ένα χρόνο πάνω από 50 MW, να αίρεται το καθεστώς της εγκατάστασης χωρίς διαγωνισμό.

https://energypress.gr/news/prasino-fos-apo-tin-komision-sto-elliniko-shedio-gia-toys-diagonismoys-ton-neon-ape-tihttps://energypress.gr/news/prasino-fos-apo-tin-komision-sto-elliniko-shedio-gia-toys-diagonismoys-ton-neon-ape-ti