Λες και επιτέλους μπήκε το νερο στο.. κανάλι, η πολύτιμη συνεισφορά της αιολικής ενέργειας στην επίτευξη των ενεργειακών και κλιματικών στόχων καθώς και η σημαντική συνεισφορά του αιολικού κλάδου και ιδιαίτερα του ευρωπαϊκού σε αυτό αναγνωρίζονται.

Μια μέρα πριν την έναρξη του μεγάλου ετήσιου ευρωπαϊκού αιολικού συνέδριου στο Άμστερνταμ, οι προβλέψεις για την αιολική ενέργεια δεν θα μπορούσαν να είναι καλύτερες.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), «World Energy Outlook (WEO) 2017»,που κυκλοφόρησε πρόσφατα η αιολική ενέργεια θα είναι μετά το 2030 η κορυφαία πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ε.Ε.

Ο ΔΟΕ αποδίδει αυτήν την εξέλιξη στο ραγδαία μειούμενο κόστος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ο ΙΕΑ προβλέπει συνεχιζόμενη σταθερή ανάπτυξη τόσο της χερσαίας όσο και της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας και μάλιστα εκτιμά πως το σύνολο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα αντιπροσωπεύει το 80% της νέας ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη που θα ενσωματωθεί στο σύστημα από σήμερα μέχρι το 2040.

Η εκτίμηση αυτή της ΙΕΑ συμφωνεί με την πρόσφατη έκθεση της WindEurope για το 2030 «Σενάρια για το 2030» (Scenarios for 2030), όπου παρουσιάζεται ότι με τις σωστές πολιτικές, η αιολική ενέργεια θα μπορούσε να παράσχει το 30% της ισχύος της Ευρώπης και να φθάσει συνολικά σε εγκατεστημένη ισχύ 323 GW έως το 2030.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της WindEurope, Giles Dickson, δήλωσε:

«Η αιολική ενέργεια έχει πλέον σταθερά εδραιωθεί ως η φθηνότερη μορφή παραγωγής ενέργειας. Η μελέτη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας δείχνει ότι η αιολική ενέργεια είναι σε σταθερή πορεία να γίνει η κορυφαία πηγή paragvg;hw ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη μετά το 2030.»

«Αλλά για να γίνει αυτό, οι κυβερνήσεις πρέπει να παράσχουν μακροπρόθεσμη ορατότητα του πολιτικού και ρυθμιστικού πλαισίου, δηλαδή νέα φιλόδοξα εθνικά σχέδια δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα, τα οποία θα αναφέρουν με σαφήνεια τα προγραμματισμένα για μετά το 2020 προγράμματα έργων και διαγωνισμούς.»

«Τα αιολικά πάρκα κατασκευάζονται επειδή η αιολική βιομηχανία πραγματοποιεί μεγάλες μακροπρόθεσμες επενδύσεις, σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις κατασκευής, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην έρευνα και ανάπτυξη. Επενδύουμε όπου βλέπουμε σταθερότητα στην πολιτική και στο ρυθμιστικό πλαίσιο και αυτό μας βοηθά να συνεχίσουμε να μειώνουμε το κόστος.»

«Περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επίσης σημαίνει σημαντικές αλλαγές στο ηλεκτρικό σύστημα. Πλέον είναι φθηνότερη και ευκολότερη η ενσωμάτωση των μεταβλητών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστημα, αλλά ακόμη χρειαζόμαστε σημαντικές επενδύσεις στο δίκτυο και τις διασυνδέσεις. Και χρειαζόμαστε φιλόδοξες πολιτικές για την αύξηση της ηλεκτρικής ενέργειας στη θέρμανση, τις μεταφορές και τη βιομηχανία».
Γιάννης Τσιπουρίδης

‘Αμστερνταμ 27/11/2017

https://energypress.gr/news/giannis-tsipoyridis-i-aioliki-energeia-se-diadikasia-apogeiosis