Το πρώτο αιολικό πάρκο που λειτούργησε στη χώρα μας, ήταν ένα πάρκο δυναμικότητας 10 MW της εταιρείας ROKASεγκατεστημένο στην Κρήτη. Άρχισε να λειτουργεί το Μάϊο του 1998 και είχε αδειοδότηση και σύμβαση απορρόφησης του ρεύματος για 20 χρόνια.

Αυτό σημαίνει ότι για το συγκεκριμένο πάρκο λήγουν οι αδειοδοτήσεις, αλλά και η σύμβασή του, σε λίγους μήνες, το Μάϊο του 2018.

Το ερώτημα που τίθεται είναι με ποιο καθεστώς μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί. Με ποια άδεια; Με τι είδους τεχνικό έλεγχο; Με ποια αμοιβή; Και επιπλέον, ποιος θα έχει την αρμοδιότητα να ελέγξει και να εγκρίνει την περαιτέρω λειτουργία;

Στα ερωτήματα αυτά, σύμφωνα με το νόμο, θα πρέπει να απαντήσει τόσο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με σχετική Υπουργική Απόφαση, όσο και η ΡΑΕ.

Προς ώρας δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση, ενώ και η στάση του κλάδου των αιολικών δεν είναι ξεκαθαρισμένη, καθώς πρέπει να διασφαλίζεται ταυτόχρονα η ασφάλεια εξοπλισμού και εργαζομένων, αλλά και η οικονομικότητα και ευελιξία στο θεσμικό πλαίσιο των παρεμβάσεων.

Το θέμα, όπως εύκολα μπορεί να κατανοήσει κανείς, δεν απασχολεί μόνον την ROKAS. Στην τετραετία 1998 – 2001 εγκαταστάθηκαν τα πρώτα 200 MW αιολικών πάρκων της χώρας τα οποία αποτέλεσαν την πρώτη κρίσιμη μάζα για την μετέπειτα εντυπωσιακή πορεία του κλάδου.

Πολλοί από τους ιδιοκτήτες αυτών των 200 MW προτίθενται να προχωρήσουν στις απαραίτητες τεχνικές ενέργειες και βελτιώσεις, ακόμα και σε ανανέωση ή αναβάθμιση του εξοπλισμού. Για να γίνει ωστόσο κάτι τέτοιο πρέπει να προηγηθούν οι αποφάσεις σχετικά με το πλαίσιο λειτουργίας της συγκεκριμένης κατηγορίας αιολικών πάρκων.

Το πρόβλημα περιορίζεται στην τετραετία 1998 – 2001, δεδομένου ότι για τα πάρκα που μπήκαν στο σύστημα από το 2002 και εντεύθεν υπήρξε η ρύθμιση του new deal, η οποία μαζί με το κούρεμα στις ταρίφες έδωσε και παράταση 7 ετών στις 20ετείς άδειες λειτουργίας που είχαν τα πάρκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, παρότι το θέμα έχει απασχολήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ, δεν φαίνεται να έχουν ληφθεί αποφάσεις. Δεν αποκλείεται ως εκ τούτου να υπάρξει κάποιου είδους παράταση στην άδεια του πρώτου πάρκου, ώστε σε βραχύ διάστημα να υιοθετηθεί ένα νέο συμφωνημένο πλαίσιο για την ειδική αυτή κατηγορία έργων.

https://energypress.gr/news/symplironoyn-20etia-ta-prota-aiolika-parka-tis-horas-perimenoyn-apofaseis-gia-pos-tha