Την ευκαιρία να εισέλθουν στην ελληνική αγορά των ΑΠΕ καινούργιοι μεγάλοι ξένοι παίχτες φαίνεται ότι έδωσε η διαγωνιστική διαδικασία που ξεκίνησε με την υποβολή προτάσεων στις 5 Ιουνίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, το πλέον σημαντικό και ταυτόχρονα ελπιδοφόρο στοιχείο που προέκυψε, είναι η έλευση στη χώρα μας της EDP Renovaveis, θυγατρικής της πορτογαλικής EDP, δηλαδή της Γαλλικής ΔΕΗ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η EDPR υπέβαλλε αιτήσεις για δύο αιολικά έργα. Ένα δυναμικότητας 45 MWκαι ένα δυναμικότητας 15 MW (συνολικά 60 MW) για τα οποία εξαγόρασε ώριμες άδειες από άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.

Ένα ακόμα ελπιδοφόρο στοιχείο που προκύπτει από το ξεκίνημα της διαγωνιστικής διαδικασίας, είναι ότι, εκτός από τις μεγάλες εταιρείες του κλάδου που παρουσιάζουν δυναμισμό και η κάθοδός τους ήταν αναμενόμενη, προσήλθε και κατέθεσε αίτηση για ένα αιολικό πάρκο η ROKAS IBERDROLA , η οποία στην ουσία επαναδραστηριοποιείται μετά από 6 χρόνια κατά τα οποία είχε ουσιαστικά παγώσει την επενδυτική της δραστηριότητα.

Σε ότι αφορά την πορτογαλική EDP Renovaveis, αξίζει να αναφερθεί ότι στη μητρική EDP ποσοστό 23% κατέχει η κρατική  κινεζική εταιρία China Three Gorges (CTG). Πρόσφατα μάλιστα οι Κινέζοι έκαναν πρόταση για την εξαγορά και του υπολοίπου ποσοστού ώστε να αποκτήσουν το 100% της επιχείρησης και μάλιστα έναντι του ποσού των 9,1 δις. ευρώ.

Παρόλα αυτά, για να αποκτήσει εν συνόλω την EDP, η Κινεζική CTG θα χρειαστεί πιθανότατα να αυξήσει την προσφορά της, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο της EDP απέρριψε το τίμημα που κατατέθηκε στις 15 Μαΐου.

Η ΕDP εκτός από την Πορτογαλία έχει δραστηριότητες στους τομείς του αερίου και τους ηλεκτρισμού σε 14 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ (αιολικά), της Βραζιλίας (υδροηλεκτρικά), της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Πολωνίας επίσης με αιολικά ενώ παράγει και διανέμει ενέργεια στην Ισπανία.

https://energypress.gr/news/neoi-xenoi-paihtes-mpainoyn-stis-ape-meso-ton-diagonismon-i-portogaliki-dei-diekdikei-aiolika