Σε περισσότερα από 82 εκατ. ευρώ υπολογίζεται το μέχρι σήμερα όφελος προς την τοπική οικονομία της νότιας Εύβοιας από τα υφιστάμενα αιολικά πάρκα που έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν στην περιοχή.

Σε έναν απολογισμό των μέχρι σήμερα ωφελημάτων για τις τοπικές κοινωνίες από το εγκατεστημένο αιολικό δυναμικό, η ΕΛΕΤΑΕΝ εκτιμά ότι μόνο από τη λειτουργία τους, τα έργα αυτά αποδίδουν τοπικά 3,9 εκατ. ευρώ ανά έτος χωρίς να υπολογίζονται οι άμεσες θέσεις εργασίας και άλλα έμμεσα οφέλη. Το ποσό αυτό αφορά αναπτυξιακά έργα, χορηγίες, τοπικές προμήθειες και υπηρεσίες όπως και το θεσμοθετημένο ειδικό τέλος 3% που παρακρατείται υπέρ των δήμων και των πολιτών.

Ανθρωποι μάλιστα που παρακολουθούν την πρόοδο των έργων στη περιοχή, θεωρούν ότι η υλοποίηση του προγράμματος των υπό κατασκευή αιολικών πάρκων στην περιοχή θα πολλαπλασιάσει τα παραπάνω οφέλη.

Αυτά είναι μερικά από τα βασικά συμπεράσματα έρευνας που πραγματοποίησε η ΕΛΕΤΑΕΝ με βάση αναλυτικά στοιχεία που συνέλεξε από όλες σχεδόν τις επιχειρήσεις που διαθέτουν ή εμπλέκονται με την λειτουργία αιολικών πάρκων στην περιοχή. Δηλαδή τις Rokas Iberdrola, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, Enel Green Power, Protergia, Jasper Ενεργειακή, ΕΡΕΝ, ΕΝΤΕΚA, Enercon, Vestas, Siemens Gamesa. Δεδομένου μάλιστα ότι αυτές είναι οι περισσότερες, ωστόσο δεν αντιπροσωπεύουν το απόλυτο σύνολο όσων δραστηριοποιούνται στην περιοχή, πιθανώς τα παραπάνω ποσά να είναι περισσότερα.

Σύμφωνα με τη μελέτη, στα τέλη του 2017 λειτουργούσαν στη νότια Εύβοια αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 218,7 MW που είχαν κατασκευαστεί κατά την περίοδο 1998-2017. Είχαν επίσης ήδη ολοκληρωθεί, δίχως να έχουν ακόμη τεθεί σε εμπορική λειτουργία, επιπλέον 28,2MW.

Οφέλη από τη λειτουργία

Τρεις είναι οι βασικοί λόγοι σχετικά με τα οφέλη που συνεπάγεται η λειτουργία των αιολικών της Ν.Εύβοιας. Καταρχήν, το ποσό που αποδίδεται από τη λειτουργία των αιολικών πάρκων στην τοπική αγορά, με ποικίλους τρόπους. Από εργασίες-εργολαβίες για τη λειτουργία των έργων, έως προμήθειες – υπηρεσίες, και φυσικά αντισταθμιστικά έργα, χορηγίες, ενισχύσεις τοπικών συλλόγων, σχολείων, κ.ό.κ. Κατά μέσον όρο, το ποσό αυτού του είδους αγγίζει τα 2,2 εκατ ευρώ ανά έτος.

Η δεύτερη αιτία σχετίζεται με τα χρήματα που παρακρατούνται από τα έσοδα των αιολικών πάρκων (3%) προς απόδοση στους ΟΤΑ για την εκτέλεση τοπικών αναπτυξιακών έργων ή τους οικιακούς καταναλωτές για μείωση των λογαριασμών ρεύματος. Το 2017 το ποσό αυτό άγγιξε το 1,7 εκατ. ευρώ ετησίως.

Οσο για την τρίτη αιτία, σχετίζεται με τις άμεσες μόνιμες τοπικές θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργήσει τα αιολικά από τη λειτουργία τους. Πρόκειται για θέσεις εργαζομένων που απασχολούνται τοπικά στην λειτουργία και συντήρηση των ανεμογεννητριών, και που το 2017 ανέρχονταν σε τουλάχιστον 62.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο πρώτος σύγχρονος ιδιωτικός σταθμός φυσικού αερίου 400MW που λειτούργησε στη χώρα μας δημιούργησε περίπου 32 μόνιμες θέσεις εργασίας, δηλ. 0,08 θέσεις/MW έναντι 0,3 τοπικές θέσεις/MW των αιολικών πάρκων της νότιας Εύβοιας (περίπου 4 φορές περισσότερες).

Οφέλη από τη κατασκευή

Στον τομέα της κατασκευής, καθ’ όλα τα προηγούμενα χρόνια, ένα σημαντικό κόστος έχει διατεθεί για τοπικές εργολαβίες, άμεσες θέσεις εργασίας, και προμήθειες από την τοπική αγορά, κ.ο.κ. Το ποσό αυτό έχει ήδη ξεπεράσει τα 44,4 εκατ. ευρώ.

https://energypress.gr/news/sta-82-ekat-eyro-ta-synolika-topika-ofeli-apo-ta-aiolika-tis-notias-eyvoias