29,8 μεγαβάτ αιολικών και 0,62 μεγαβάτ βιομάζας προστέθηκαν στο ανανεώσιμο μείγμα του διασυνδεδεμένου συστήματος τον Αύγουστο, σύμφωνα με το νεώτερο δελτίο του ΛΑΓΗΕ.

Ως εκ τούτου, το σύνολο στα αιολικά έφτασε τα 2.463,97 μεγαβάτ και στη βιομάζα τα 67,08 μεγαβάτ. Η εικόνα στις υπόλοιπες τεχνολογίες παρέμεινε απαράλλαχτη.

https://energypress.gr/news/lagie-30-mw-neon-aiolikon-prostethikan-ton-aygoysto