Νέες μονάδες αιολικών σταθμών συνολικής ισχύος 30 MW προστέθηκαν στο διασυνδεδεμένο σύστημα, σύμφωνα με το νεώτερο δελτίο του ΔΑΠΕΕΠ για τον Μάρτιο του 2019.

Αναφορικά με την γεωγραφική κατανομή των νέων αιολικών σταθμών, αλλαγές εντοπίζονται σε Δυτική και Στερεά Ελλάδα, καθώς και στα Νησιά του Ιονίου. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση της Δυτικής Ελλάδας συναντάται και η μεγαλύτερη μεταβολή σε όρους εγκατεστημένης ισχύος για αιολικά, καθώς οι προσθήκες ανέρχονται στα 22 MW, με την συνολική εγκατεστημένη ισχύ αιολικών στην περιφέρεια να ανέρχεται σε 267,05 MW από 244,65 MW ένα μήνα πριν.

Μικρότερου εύρους αλλαγές είχαμε στην περίπτωση της Στερεάς Ελλάδας, όπου η εγκατεστημένη ισχύς αιολικών αυξήθηκε κατά 6 MW περίπου, από 676,73 MW σε 682,13 MW.

Επιπρόσθετα, μόλις 2 MW αύξηση γνώρισαν τα Νησιά του Ιονίου με την συνολική εγκατεστημένη αιολική ισχύ να υπολογίζεται σε 108.80 τον Μάρτιο του 2019.

Πλέον, το σύνολο της αιολικής εγκατεστημένης ισχύος ανέρχεται σε 2.693 μεγαβάτ.

Δεν σημειώθηκαν αλλαγές στις υπόλοιπες τεχνολογίες ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η ΟΤΣ σημείωσε πτώση από τα 69 ευρώ ανά μεγαβατώρα τον Φεβρουάριο στα 59,9 ευρώ ανά μεγαβατώρα τον Μάρτιο.https://energypress.gr/news/nea-aiolika-30-mw-prostethikan-martio-sto-diasyndedemeno-systima-sta-599-apo-69-eyro-i-ots