Η αξιολόγηση της σημασίας του κατά κεφαλήν ΑΕΠ για την υλοποίηση του στόχου που έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ για 20% μερίδιο ΑΠΕ στη συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (με ειδικούς στόχους για το κάθε κράτος-μέλος) αποτελεί το αντικείμενο μιας εξαιρετικά ενδιαφέρουσας έρευνας που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό energies.

Οι περισσότερες σχετικές από τις έρευνες, εστιάζουν στη σχέση μεταξύ του μεριδίου των ΑΠΕ και τους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης ως ποσοστά αύξησης του ΑΕΠ σε ετήσια βάση. Σε αντίθεση με αυτές, η συγκεκριμένη μελέτη επιλέγει να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ του μεριδίου των ΑΠΕ και του πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

Από την ανάλυση των στοιχείων που επεξεργάστηκαν οι ερευνητές και αφορούν τις χώρες της ΕΕ για την περίοδο 2007-2017, δυο είναι τα βασικά συμπεράσματα στα οποία καταλήγουν:

α) Η επεξεργασία των στοιχείων υποδεικνύει θετική, αλλά πολύ χαμηλή επίπτωση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στο μερίδιο των ΑΠΕ στην ηλεκτρική ενέργεια κατά την περίοδο 2007-2017 στην περίπτωση των χωρών της ΕΕ (εξαίρεση αποτελεί το Λουξεμβούργο, όπου οι τιμές του κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι υψηλότερες).

β) Δεν εντοπίζεται αιτιακή συσχέτιση των δύο μεγεθών.

Η μελέτη εκπονήθηκε από διεθνή επιστημονική ομάδα, απαρτιζόμενη από τους Mihaela Simionescu (από το Ινστιτούτο Οικονομικών Προβλέψεων της Ακαδημίας της Ρουμανίας), Yuriy Bilan και Emilia Krajnákova (από τη Σχολή Κοινωνικών και Οικονομικών Σχέσεων του Πανεπιστημίου του Trencin της Σλοβακίας), Dalia Streimikiene (από το Πανεπιστήμιο του Vilnious της Λιθουανίας) και Stanisław Gedek (από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Rzeszow της Πολωνίας).

Δείτε αναλυτικά τη δημοσίευση εδώ.https://energypress.gr/news/de-varainei-kata-kefalin-aep-gia-tin-ayxisi-toy-meridioy-ton-ape-se-mia-hora-ypostirizei-nea