Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έλαβε αιολικός σταθμός, συνολικής ισχύος 21,6 MW της εταιρείας «Ακτίνα Λακωνίας ΑΕ», θυγατρική της EDF Energies Nouvelles S.A. σε ποσοστό 100%, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

Συγκεκριμένα το αιολικό πάρκο βρίσκεται στη θέση «Φραγκάκι», της Δημοτικής Ενότητας Κορθίου, του Δήμου Άνδρου, της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου και ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «Ακτίνα Λακωνίας Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εκμετάλλευσης Ενέργειας» και δ.τ. «Ακτίνα Λακωνίας ΑΕ».

Ο αιολικός σταθμός αποτελείται από 6 ανεμογεννήτριες ισχύος 3,6 MW η κάθε μια. Τέλος, να σημειώσουμε ότι η Άδεια αυτή ισχύει για χρονικό διάστημα 25 ετών.

Δείτε εδώ την σχετική απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, όπως αυτή αναρτήθηκε στη πλατφόρμα της Διαύγεια.https://energypress.gr/news/rae-stin-paragogi-mpainei-aioliko-parko-ishyos-216-mw-tis-edf-energies-nouvelles-stin-andro