Ένα νέο οδηγό για τις ισχύουσες διαδικασίες αδειοδότησης αιολικών πάρκων συνέταξε η ΕΛΕΤΑΕΝ, καταγράφοντας το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο, με στόχο να υποστηρίξει την ανάπτυξη των αιολικών επενδύσεων στην Ελλάδα. Ο συγκεκριμένος οδηγός αποτελεί συνέχεια του «A guide of licensing of wind farms in Greece» που εξέδωσε η ΕΛΕΤΑΕΝ τον Δεκέμβριο του 2018.

Ο οδηγός περιλαμβάνει τα εξής κεφάλαια:

  1. Άδεια Παραγωγής

  2. Περιβαλλοντική Αδειοδότηση

  3. Ηλεκτρική Διασύνδεση

  4. Άδεια Εγκατάστασης

  5. Δασικές Υπηρεσίες

  6. Μελέτη περίπτωσης – Παράδειγμα

  7. Θαλάσσια Αιολικά Πάρκα

Όλα τα παραπάνω παρουσιάζονται μέσω διαγραμμάτων ροής, εικόνων και σύντομων κειμένων με στόχο να αποδοθεί όσο το δυνατόν καλύτερα το υφιστάμενο αδειοδοτικό πλαίσιο.

Ο οδηγός συντάχθηκε από τα παρακάτω μέλη της ΕΛΕΤΑΕΝ:

–         Παπασταματίου Παναγιώτης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ph.D, CEO

–         Αρμένης Στάθης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μέλος ΕΛΕΤΑΕΝ

–         Βλαμάκης Ανδρέας, Φυσικός-Περιβαλλοντολόγος, Μέλος ΕΛΕΤΑΕΝ

Δείτε τον οδηγό σε pdf καθώς και στα συνοδευτικά αρχεία.

 

Συνοδευτικά αρχεία