Θετική είναι βεβαίως η γενική στάση που έχουν οι φορείς των ΑΠΕ για το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για την απλοποίηση της πρώτης φάσης της αδειοδοτικής διαδικασίας των «πράσινων» επενδύσεων.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του energypress, οι φορείς της αγοράς των αιολικών «βλέπουν» τρία τουλάχιστον σημεία τα οποία δημιουργούν έντονο προβληματισμό:

  1. Τίθενται προθεσμίες για την αυτοδίκαιη παύση της άδειας οι οποίες δεν εξαρτώνται από τον επενδυτή, αλλά από το πόσο γρήγορα θα λειτουργήσει η διοίκηση. Συγκεκριμένα, από όταν πάρεις τη Βεβαίωση πρέπει σε 3 έτη να έχεις πάρει και αποδεχθεί Οριστική Προσφορά Σύνδεσης. Για υφιστάμενες άδειες η προθεσμία μετρά από την 1η Ιουνίου του 2020. Αν πληρώσεις 150 ευρώ/MW/μήνα μπορείς να παρατείνεις την προθεσμία αυτή για άλλο 1 έτος. Μετά η άδεια παύει αυτοδικαίως πλην δικαστικής αναστολής.

  2. Το Τέλος Διακράτησης ορίζεται στο 50% του αρχικού για τα έτη 2017, 18, 19. Ακόμα και για τα ειδικά έργα (αιολικά με διασυνδέσεις, υβριδικά κ.λπ.), ακόμα και για έργα που έχουν δώσει εν τω μεταξύ εγγυητική επιστολή για Όρους Σύνδεσης.

  3. Δεν απαιτούνται μετρήσεις αιολικού δυναμικού παρά μόνο για ειδικά έργα. Αυτό δημιουργεί τον κίνδυνο να προσέρχονται και να καταλαμβάνουν ηλεκτρικό χώρο επενδυτές χωρίς επαρκή προετοιμασία.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, εντός έξι μηνών από την έκδοση της Βεβαίωσης Παραγωγού (που αντικαθιστά την άδεια παραγωγής) θα πρέπει ο επενδυτής να έχει καταθέσει αίτηση για χορήγηση ΑΕΠΟ, ενώ αν πρόκειται για περιοχές Natura ο χρόνος αυτός γίνεται 12 μήνες.

Επίσης, εντός 36 μηνών ο επενδυτής θα πρέπει να έχει γίνει αποδεχτεί την Οριστική Προσφορά Σύνδεσης για το έργο.

Αν δεν τηρηθούν οι παραπάνω διορίες, τότε η Βεβαίωση για το εν λόγω έργο θα παύει αυτοδίκαια, εκτός αν ο επενδυτής προχωρήσει σε σχετική δήλωση στο Μητρώο, οπότε μπορεί να κρατήσει σε ισχύ τη Βεβαίωση για άλλους 12 μήνες, πληρώνοντας για κάθε μήνα ένα τέλος δέσμευσης. Σε αντίθετη περίπτωση η Βεβαίωση εκπίπτει αυτόματα.

Η θέση του σταθμού ΑΠΕ του οποίου εκπίπτει η Βεβαίωση απελευθερώνεται και από τον μεθεπόμενο κύκλο υποβολής αιτήσεων, από την ημερομηνία παύσης, μπορεί να υποβληθεί νέα αίτηση από οποιονδήποτε επενδυτή για την ίδια θέση.

Τέλος έκδοσης βεβαίωσης

Το εφάπαξ τέλος υποβολής αίτησης για Βεβαίωση (πρώην Άδεια Παραγωγής) διαμορφώνεται στα 60 ευρώ ανά MW, με μέγιστο όριο τα 12.000 ευρώ. Το τέλος διακράτησης που ίσχυε μέχρι τώρα καταργείται και μάλιστα αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου του 2020.

Αντικαθίσταται από εφάπαξ Τέλος Έκδοσης Βεβαίωσης που είναι κλιμακωτό: Για το τμήμα του έργου έως 1 MW η χρέωση είναι 3000 ευρώ/ΜW και για το τμήμα από 1 έως 10 MW ορίζεται στα 2500 ευρώ/ΜW. Για το τμήμα από 10 έως 50 MW είναι 2000 ευρώ/ΜW και για το τμήμα από 50 έως 100 MW είναι 1500 ευρώ/ΜW.https://energypress.gr/news/para-ta-thetika-tria-faoyl-vlepoyn-oi-aiolikoi-ependytes-sto-nomoshedio-toy-ypen-gia-tin