Ο χειμώνας είναι η εποχή των αιολικών και το καλοκαίρι των φωτοβολταικών. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία του μηναίου δελτίου ΑΠΕ ΣΥΘΗΑ του ΔΑΠΕΕΠ για τον Μάιο, στη διάρκεια του οποίου σημειώνεται μείωση της παραγωγής ενέργειας από αιολικούς σταθμούς οι οποίοι είχαν την πρωτοκαθεδρία όλους τους προηγούμενους μήνες και αύξηση της παραγωγής από φωτοβολταικά πάρκα.

Συγκεκριμένα η παραγωγή από αιολικούς σταθμούς μειώθηκε από 727 MWh το Απρίλιο σε 509 MWh το Μάιο με το σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος των αιολικών σταθμών να καταγράφει ελαφρά αύξηση από 3.525,90 MW τον Απρίλιο σε 3,568,82 MW το Μάιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συντελεστής φόρτισης των αιολικών σταθμών των Μάιο ήταν στο 19,17%, δηλαδή το χαμηλότερο επίπεδο από την αρχή του έτους.

Αμετάβλητα τα μικρά υδροηλεκτρικά

Σε ό,τι αφορά τα μικρά υδροηλεκτρικά η εγκατεστημένη ισχύς τον Μάιο ήταν 233,17 MW χωρίς καμία μεταβολή ενώ η παραγωγή τους ήταν μειωμένη στις 50.063 MWh έναντι 76.834 MWh τον Απρίλιο και το συντελεστή φόρτισης στο 28,86%. Απολύτως σταθερή ήταν η εικόνα των σταθμών βιομάζας – βιοαερίου με εγκατεστημένη ισχύ στα 88,89 MW και παραγωγή ενέργειας στις 35.673 MWh. Ανάλογη είναι η εικόνα και στους σταθμούς ΣΥΘΗΑ.

Σε ό,τι αφορά τα φωτοβολταικα του διασυνδεδεμένου συστήματος η παραγωγή τους κατέγραψε αύξηση σε σχέση με τον Απρίλιο. Ο συντελεστής φόρτισης ήταν 21,19% ο υψηλότερος από την αρχή του έτους.

Τέλος σε ό,τι αφορά τα φωτοβολταικά στις στέγες στο διασυνδεδεμένο σύστημα η παραγωγή ενέργειας ανήλθε σε 40.513,25 έαντι 28.310,54 τον Απρίλιο ενώ στο μη διασυνδεδεμένο σύστημα 3.645,80 MWh έναντι 3.039,92 MWh τον Απρίλιο. Σε επίπεδο εγκαταστημένης ισχύος δεν υπήρξε καμία μεταβολή.https://worldenergynews.gr/index.php?id=47091