Η αιολική ενέργεια αποτελεί κλειδί για την προσπάθεια ανάκαμψης της Ευρώπης από την πανδημία, όπως υποστηρίζει ο σύνδεσμος WindEurope, καθώς τα νέα έργα του κλάδου είναι ανταγωνιστικά και έτοιμα να συνεισφέρουν.

Παράλληλα, τονίζει ότι για την επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας θα χρειαστούν πέντε φορές περισσότερα αιολικά σε σχέση με σήμερα. Εφόσον υπάρξει το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο, η αιολική ενέργεια υπόσχεται άμεση και διαρκή δημιουργία απασχόλησης για τόνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας, ενώ κατά τη διάρκεια της πανδημίας τα αιολικά αποδείχτηκαν ανθεκτικά σε όρους παραγωγής και νέων εγκαταστάσεων, βάσει των στοιχείων του WindEurope.

Για το σύνδεσμο, οι δύο σημαντικότερες παράμετροι για τη δημιουργία θέσεων εργασίας είναι α) οι κρατικές δεσμεύσεις για περαιτέρω επέκταση των ΑΠΕ με ξεκάθαρες ποσότητες και χρονοδιαγράμματα δημοπρασιών και β) απλοί κανόνες και διαδικασίες για την αδειοδότηση νέων αιολικών. Τα εθνικά ενεργειακά σχέδια που υποβλήθηκαν είναι σαφή όσον αφορά τις ποσότητες, αλλά λειψά όσον αφορά την αδειοδότηση και αυτό θέτει σε κίνδυνο την απασχόληση στον κλάδο.

Όπως δήλωσε σχετικά με τα παραπάνω ο επικεφαλής του WindEurope, Ζιλ Ντίξον, “τα εθνικά σχέδια είναι ένα μεγάλο βήμα για τα μελλοντικά έργα ΑΠΕ και τα περισσότερα σχέδια και χρονοδιαγράμματα δημοπρασιών είναι θετικά. Αν εφαρμοστούν, η Ε.Ε. θα φτάσει το 33% με ΑΠΕ ως το 2030. Πλέον, οι κυβερνήσεις πρέπει να είναι ενεργές και να αρχίσουν να μετατρέπουν τα σχέδια σε νομοθεσία. Πρέπει να διορθώσουν και να τηρήσουν τα χρονοδιαγράμματα. Πρέπει να επιλέξουν τον κατάλληλο σχεδιασμό δημοπρασιών. Όμως, αν δεν διορθώσουν την αδειοδότηση, τότε δεν θα πετύχουν τις ποσότητες και οι φιλόδοξοι στόχοι θα παραμείνουν ακαδημαϊκοί”.