Με ορόσημο τον Οκτώβριο οπότε, βάσει του νόμου, θα πρέπει να ανοίξει ο νέος κύκλος υποδοχής αιτήσεων υποψήφιων επενδυτών ΑΠΕ για βεβαιώσεις παραγωγού, “τρέχουν” την περίοδο αυτή τρείς προαπαιτούμενες διαδικασίες ταυτόχρονα:

·         Η εξέταση και έκδοση αδειών παραγωγής για τις αιτήσεις που είχαν υποβληθεί μέχρι τον κύκλο του Ιουνίου 2018.

·         Η επεξεργασία, με το νέο σύστημα, των αιτήσεων που είχαν υποβληθεί από τον Οκτώβριο του 2018 έως τον Δεκέμβριο του 2019, προκειμένου, πλέον, να λάβουν βεβαίωση παραγωγού.

·         Η εκπόνηση του σχεδίου νέου κανονισμού, με βάση τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αιτήσεις για άδεια παραγωγού από τον κύκλο Οκτωβρίου και εφεξής.

Οι τρείς παραπάνω διαδικασίες «τρέχουν» μεν από τις υπηρεσίες της ΡΑΕ, ωστόσο εκτιμάται ότι δύσκολα θα τελεσφορήσουν έγκαιρα.

Μετά την πρόσκληση για επιβεβαίωση/επικαιροποίηση όλων των παλιών αιτήσεων, στη ΡΑΕ προσήλθε εκ νέου η συντριπτική πλειοψηφία των επενδυτών που είχαν αρχικά καταθέσει τις αιτήσεις.

Για εκείνες που είχαν υποβληθεί μέχρι τον κύκλο Ιουνίου του 2018, αναπτύχθηκε ένα ειδικό πληροφοριακό σύστημα, ωστόσο τα 300 περίπου αιτήματα εξετάζονται ένα προς ένα και για να λάβουν άδεια παραγωγής θα πρέπει να περάσουν από την Ολομέλεια της Αρχής.

Οι αιτήσεις της κατηγορίας Οκτώβριος 2018 – Δεκέμβριος 2019 εξετάζονται, με το αντίστοιχο ηλεκτρονικό εργαλείο που έχει εγκατασταθεί, ανά κύκλο υποβολής και απαιτείται η ολοκλήρωση της επεξεργασίας ενός κύκλου για να προχωρήσει στον επόμενο. Η διαδικασία είναι απλούστερη από εκείνη της προηγούμενης κατηγορίας, ωστόσο το πλήθος των αιτήσεων είναι μεγαλύτερο (περίπου 1400) ενώ και πάλι απαιτείται η εξέταση αντιρρήσεων, επικαλύψεων κ.λπ., αλλά και ένα χρονικό διάστημα για να ειδοποιηθούν οι αιτούντες και να πληρώσουν το σχετικό τέλος, οπότε και εκδίδεται η βεβαίωση παραγωγού.

Ο νέος κανονισμός βεβαίωσης παραγωγού είναι ένα λεπτομερές πολυσέλιδο τεχνικό κείμενο, η εκπόνηση του οποίου, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, απέχει πολύ από το να είναι έτοιμο να κατατεθεί ως γνωμοδότηση της ΡΑΕ προς το ΥΠΕΝ, προκειμένου, στη συνέχεια, να υπογραφεί η σχετική Υπουργική Απόφαση.

Δεδομένου ότι οι δύο προηγούμενοι κύκλοι υποδοχής αιτήσεων (Μαρτίου και Ιουνίου 2020) δεν «άνοιξαν» λόγω του νέου νόμου και της αλλαγής του πλαισίου αδειοδότησης, αλλά και με βάση την κινητικότητα που καταγράφεται στον επιχειρηματικό στίβο των ΑΠΕ, εκτιμάται ότι στον επόμενο κύκλο θα υπάρξει τεράστιο ενδιαφέρον και το πλήθος των αιτήσεων θα φτάσει σε νούμερα ρεκόρ.

Η εκτίμηση αυτή ενισχύει τον προβληματισμό που ήδη υπάρχει για το αν ο ένας μήνας που μεσολαβεί μέχρι τον Οκτώβριο είναι χρόνος ικανός για να τελειώσουν τα προαπαιτούμενα και να «καθαρίσει» το τοπίο για τη συνέχεια.https://energypress.gr/news/agonas-dromoy-gia-na-anoixei-kyklos-ypodohis-neon-aitiseon-ape-ton-oktovrio-pos-prohora-i