Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανοίγει τη διαδικασία για να ζητήσει επισήμως η χώρα την παράταση του υφιστάμενου σχήματος στήριξης των ΑΠΕ που βασίζεται στους διαγωνισμούς (κοινούς και ανά τεχνολογία) μέσω των οποίων οι επενδυτές εξασφαλίζουν σταθερή “ταρίφα” 20ετίας για την εγκατάσταση νέων αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών.

Το υφιστάμενο σχήμα λήγει ως γνωστόν για τη χώρα μας στο τέλος του 2020. Υπάρχει η δυνατότητα να ζητήσει το ΥΠΕΝ να συνεχιστούν οι διαγωνισμοί μέχρι και το 2023, οπότε και λήγει η ισχύς του καθεστώτος αυτού στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρότι στο παρελθόν οι επιτελείς του ΥΠΕΝ έχουν αναφερθεί στην πρόθεσή τους να ζητήσουν 3ετή παράταση του συστήματος διαγωνισμών, αυτή τη στιγμή όλα τα ενδεχόμενα (δηλαδή και εκείνο της υποβολής αιτήματος για μικρότερο χρονικό διάστημα) είναι ανοιχτά.

Για την ερχόμενη Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου η γενική γραμματέας Αλεξάνδρα Σδούκου έχει καλέσει σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για διαβούλευση προκειμένου στη συνέχεια να ληφθούν οι αποφάσεις και να συνταχθεί το κείμενο του ελληνικού αιτήματος.

Αφετηρία της συζήτησης είναι το report της τεχνικής ομάδας (GIZ) που μελέτησε την εμπειρία των διαγωνισμών που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία και αναλύει, με άξονα βεβαίως τις δεσμεύσεις της χώρας για το 2030, το τι επετεύχθη στην αγορά των ΑΠΕ, ποιά προβλήματα παρουσιάστηκαν κ.λπ.

Στόχος πάντως του ΥΠΕΝ είναι να συνδυάσει δύο τουλάχιστον πράγματα:

  • Πρώτον, να μην διακοπεί η ορμή που έχει αποκτήσει η αγορά ΑΠΕ. Για να γίνει αυτό εκτιμάται ότι οι σταθερές “ταρίφες” μέσω διαγωνισμών είναι απαραίτητες διότι εξασφαλίζουν τη χρηματοδότηση των επενδύσεων από το τραπεζικό σύστημα και συνεπώς την υλοποίησή τους.
  • Δεύτερον, να μην υπάρχει υπερδέσμευση του συστήματος και του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, δεδομένου του πολύ μεγάλου επενδυτικού ενδιαφέροντος που υπάρχει σήμερα (και από ξένα fund). Δεν θέλουν δηλαδή στο ΥΠΕΝ να είναι πολύ μεγάλο το φωτοβολταϊκό και αιολικό δυναμικό που θα “κλειδώσει” τιμές 20ετίας δημιουργώντας μελλοντικές υποχρεώσεις για το σύστημα της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό θεωρείται πιθανόν η χώρα, παρά το μεγάλο σημερινό ενδιαφέρον, να “βγάλει” σε διαγωνισμούς την τριετία 2021-2023 λιγότερα Μεγαβάτ από εκείνα (2700 MW) που “έβγαλε” την τριετία 2018-2020.

Είναι βέβαιον, επίσης, ότι με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία, αλλά και τα νέα δεδομένα, θα υπάρξουν αλλαγές και στη διαδικασία των διαγωνισμών, από τον τρόπο που γίνονται οι αιτήσεις και η ανακήρυξη των συμμετεχόντων, έως βεβαίως τον τρόπο καθορισμού της τιμής εκκίνησης κ.λπ.

Πρέπει να αναφερθεί, τέλος, ότι το ΥΠΕΝ θέλει να αφήσει “χώρο” για την εγκατάσταση νέων ΑΠΕ που θα στηρίζονται στα διμερή συμβόλαια (PPAs) και στα έσοδα από τις αγορές του target model, μεταξύ των οποίων τα έσοδα από τις υπηρεσίες εξισορρόπησης (και τη σχετική αγορά), πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει το σχήμα στήριξης να δίνει κίνητρα για το συνδυασμό ΑΠΕ με αποθήκευση ενέργειας.