Τιμή στόχο στα €8,60 ή 39% απόδοση σε σχέση με την τρέχουσα τιμή δίνει στην ΓΕΚ Τέρνα η χρηματιστηριακή, ενώ για την Τέρνα Ενεργειακή θέτει τον πήχη στα €14,70 ή 33% υψηλότερα έναντι της τρέχουσας. Σε αμφότερους τους τίτλους η σύσταση είναι «αγορά».

Όπως εξηγεί στην ΓΕΚ Τέρνα η τιμή στόχος εμπεριέχει απόδοση της τάξης του 39% σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα, επομένως αναβαθμίζεται η σύσταση σε «Αγορά» από «Διακράτηση».

Μετά και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου του 2020, προβλέπουμε ότι ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης του κύκλου εργασιών του ομίλου θα αυξηθεί κατά 3% το 2019 – 2023. Αντίστοιχα, το EBITDA θα αυξηθεί κατά 11%, κυρίως λόγω του υψηλού περιθωρίου του κλάδου των ΑΠΕ.

Σημαντικό, επίσης, ρόλο στα μελλοντικά μεγέθη θα διαδραματίσει η κατασκευή και παραχώρηση του Αεροδρομίου του Καστελίου καθώς και του έργου του Ελληνικού (Integrated Resort Casino).

Για την Τέρνα Ενεργειακή, παρά το ράλι της μετοχής το 2020 (άνοδος 51% φέτος), συστήνουμε «Αγορά» και αυξάνουμε την τιμή – στόχο μας στα €14,70 με δεδομένη την αυξανόμενη μελλοντική κερδοφορία ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης εγκατεστημένης ισχύος.

Η εταιρεία προσφέρει δυναμική αύξηση κερδών, ενώ οι προοπτικές ΑΠΕ στην Ελλάδα είναι ευνοϊκές, με σημαντικό περιθώριο για πρόσθετες επενδύσεις. Επιπρόσθετα, η προσφέρει σημαντικά μερίσματα προς τους μετόχους (απόδοση 4-5% για το 2021-22).

Προβλέπουμε ότι το EBITDA της Τέρνα Ενεργειακή θα ξεπεράσει τα 320 εκατ. ευρώ το 2023, από 229 εκατ. ευρώ το 2020, ενώ αναμένουμε ότι ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης στα καθαρά έσοδα θα αυξηθεί κατά 23% κατά την ίδια περίοδο, σημειώνεται στην έκθεση.

Δείτε στα “συνοδευτικά αρχεία” σε μορφή pdf όλοκληρη την έκθεση της Τράπεζας. https://energypress.gr/news/alpha-finance-systasi-agora-kai-ypsiles-times-stohoi-gia-gek-terna-kai-tenerg