Σε αντίθεση με την «περιρρέουσα» ατμόσφαιρα γύρω από τις περιβαλλοντικές προβλέψεις για την εγκατάσταση νέων αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων στην επικράτεια της χώρας, πηγές του κλάδου των ΑΠΕ, μιλώντας στο energypress, υπογραμμίζουν ότι οι αλλαγές που νομοθετήθηκαν πρόσφατα σε κάποιες από τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις κάθε άλλο παρά αφήνουν ανεξέλεγκτους τους επενδυτές σε σχέση με τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την τήρηση αυστηρών κανόνων προστασίας του περιβάλλοντος.

Ως γνωστόν, πρόσφατα (Αύγουστος), με απόφαση του ΥΠΕΝ αυξήθηκε το όριο ισχύος για αιολικά πάρκα που κατατάσσονται σε περιβαλλοντική κατηγορία Β από 5 MW σε 10 MW και για τα φωτοβολταϊκά από 2 MW σε 10 MW. Αυτό σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα έργα (Κατηγορίας Β) δεν υποβάλουν Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και υποχρεούνται να εφαρμόζουν προκαθορισμένους περιβαλλοντικούς όρους, τις λεγόμενες Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) και να εφαρμόζουν όσα προβλέπονται στην σχετική ΥΑ του Ιανουαρίου 2013. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, «δεν είναι δηλαδή αληθές ότι ο επενδυτής υποβάλει μια δήλωση ότι το έργο δεν έχει επιπτώσεις, όπως λέγεται και ακούγεται. Ο επενδυτής δεσμεύεται ότι θα τηρεί τους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και υποβάλει όσες μελέτες και στοιχεία προβλέπονται στην ΥΑ του 2013».

Αβάσιμο, επίσης, χαρακτηρίζουν τον ισχυρισμό ότι η αίτηση του επενδυτή «υποκαθιστά τη διαδικασία γνωμοδοτήσεων». Ο επενδυτής υποβάλει τη σύμφωνη γνώμη όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών (δασική υπηρεσία, αρχαιολογική υπηρεσία, ΥΠΑ κλπ) οι οποίες μπορεί να θέτουν και άλλους περιβαλλοντικούς όρους, επιπλέον των προκαθορισμένων ΠΠΔ (αρ. 3 της ΥΑ του 2013, παρ. 4.5 και 4.6). Ταυτόχρονα προβλέπεται ότι το έργο πρέπει να είναι συμβατό με το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο των ΑΠΕ (αρ. 3 της ΥΑ του 2013, παρ. 4.4).

Αν το έργο προτείνεται σε περιοχή Natura πρέπει να γίνει μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης. Ειδικά αν η περιοχή είναι ΖΕΠ για την ορνιθοπανίδα, η μελέτη πρέπει να περιέχει μελέτη ορνιθοπανίδας. Με βάση αυτές τις μελέτες, εκδίδεται απόφαση του Περιφερειάρχη για πρόσθετους όρους (αρ. 3 της ΥΑ του 2013, παρ. 4.7).

Υπό το πρίσμα αυτό, οι ίδιες πηγές επισημαίνουν, χαρακτηριστικά: «Οι προκαθορισμένοι όροι (δηλ. οι ΠΠΔ) είναι αυστηροί. Για τα αιολικά βρίσκονται στο Παράρτημα Β1 και καταλαμβάνουν 9 σελίδες. Περιλαμβάνουν υποχρεώσεις όπως: η γραμμή σύνδεσης πρέπει να είναι υπόγεια, και αν αυτό δεν γίνεται να χρησιμοποιεί συνεστραμμένα καλώδια. Το μέγιστο ύψος των πρανών-ορυγμάτων να μη ξεπερνά τα 2 μ. Δεν επιτρέπεται η χρήση εκρηκτικών κλπ.».

Τέλος, αναφορικά με το λεγόμενο φαινόμενο της «σαλαμοποίησης», δηλαδή το σπάσιμο μεγάλων έργων σε μικρότερα ώστε να γίνεται απλούστερη η αδειοδότηση, γίνεται έκκληση προς τις περιβαλλοντικές αρχές να κρίνουν σωστά και να απαγορεύουν τέτοια φαινόμενα.

«Η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός έργου οφείλει να λαμβάνει υπόψη και τα γειτονικά του και όταν ξεπερνιόνται τα όρια να εξετάζεται ως κατασσόμενο σε μεγαλύτερη κατηγορία από κοινού με τα γειτονικά του», καταλήγουν.

Βρείτε στα “συνοδευτικά αρχεία” σε μορφή pdf τις σχετικές αποφάσεις του ΥΠΕΝ. https://energypress.gr/news/stenos-o-korses-ton-protypon-perivallontikon-desmeyseon-gia-tin-adeiodotisi-ton-ependyseon-ape