Το βασικά σημεία του σχήματος συνέχισης των διαγωνισμών ΑΠΕ που θα αποστείλει προς έγκριση στην Κομισιόν δημοσιοποίησε την Παρασκευή, κατά την ανακοίνωση των μέτρων για τη βιωσιμότητα του ΕΛΑΠΕ, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα ζητηθεί η επέκταση των διαγωνιστικών διαδικασιών για έργα ΑΠΕ το αργότερο έως το 2024, με διενέργεια έξι κοινών διαγωνισμών για αιολικά και φωτοβολταϊκά, με ποσόστωση ανά τεχνολογία και δημοπρατούμενη ισχύ 350 MW σε καθέναν από αυτούς. Δηλαδή συνολικά θα διατεθούν στους διαγωνισμούς 2,1 Γιγαβατ νέων μονάδων, οι οποίες θα “κλειδώσουν” σταθερές τιμές αναφοράς για μια 20ετία.

Το νέο σχήμα θα ενσωματώνει και βελτιώσεις στην αρχιτεκτονική του σε σχέση με το υφιστάμενο (που λήγει στο τέλος του έτους), με γνώμονα την αύξηση του ανταγωνισμού μέσω της πιο ενεργής συμμετοχής στο Target Model και τη μείωση των τιμών, εξασφαλίζοντας όμως ένας σαφές πλαίσιο και για τους παραγωγούς ΑΠΕ. Ταυτόχρονα τον Δεκέμβριο θα δημοσιευθεί και η προκήρυξη για τον τελευταίο διαγωνισμό υπό το ισχύον καθεστώς. Συγκεκριμένα θα δημοπρατηθεί ισχύς 350 Μεγαβάτ στις αρχές του 2021.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τη διεξαγωγή των τελευταίων δημοπρασιών αιολικών και φωτοβολταϊκών τον Ιούλιο, η προς δημοπράτηση ισχύς αιολικών του 2020 είχε εξαντληθεί, υπήρχε όμως αδιάθετη ισχύς στα φωτοβολταϊκά, της τάξης των 340 Μεγαβάτ.

Διαγωνισμοί και για τους μικρούς

Πρέπει να σημειωθεί ότι, πέραν των “μεγάλων” αιολικών και φωτοβολταϊκών, διαγωνισμοί θα γίνονται πλέον και για τα “μικρά” φωτοβολταϊκά, ισχύος κάτω από 500 Κιλοβάτ, τα οποία μέχρι σήμερα (για δύο έργα ανά φυσικό πρόσωπο) μπορούσαν να εξασφαλίσουν σταθερή ταρίφα χωρίς συμμετοχή σε διαγωνισμούς.

Όπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ, από 1η Ιανουαρίου 2021, όλες οι νέες αιτήσεις για «μικρά» φωτοβολταϊκά ισχύος κάτω των 500 kW (συμπεριλαμβανομένων των παλιών αιτήσεων που δεν θα καταφέρουν να έχουν πληρότητα ως την 1η Ιανουαρίου του 2021) θα υποχρεούνται να συμμετάσχουν σε ανταγωνιστική διαδικασία για να «κλειδώσουν» τιμή.

Προς τον σκοπό αυτό, στο νέο σχήμα των διαγωνιστικών διαδικασιών για την περίοδο 2021-2024, πέραν των 6 διαγωνισμών για τα μεγάλα έργα, θα προβλέπεται η δυνατότητα διεξαγωγής ειδικών διαγωνισμών με προκαθορισμένη διαθέσιμη ισχύ, μόνο για τη συγκεκριμένη κατηγορία έργων.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, χωρίς να δοθούν περεταίρω λεπτομέρειες, οι διαγωνισμοί για τα μικρά φωτοβολταϊκά θα γίνονται σε μια ειδική, απλοποιημένη και φιλική στο χρήστη πλατφόρμα.

Ειδικό καθεστώς για την κατηγορία αυτή θα προβλέπεται για τους κατοίκους των λιγνιτικών περιοχών.https://energypress.gr/news/epektasi-ton-diagonismon-ape-me-21-gigavat-arhes-toy-2021-tha-vgoyn-kai-350-megavat-apo