Σε τρία κομβικά για την αγορά των ΑΠΕ θέματα συγκλίνουν οι απόψεις που κατέθεσαν οι φορείς της αγοράς της πράσινης ενέργειας στη διαβούλευση της ΡΑΕ για την θέσπιση ορίων στην υποβολή προσφορών για ανοδική και καθοδική ενέργεια. Τόσο ο ΔΑΠΕΕΠ όσο και η ΕΛΕΤΑΕΝ και ο ΣΠΕΦ θέτουν θέμα θέσπισης ορίων ανοχής για τις αποκλίσεις των μονάδων ΑΠΕ. Το δεύτερο θέμα στο οποίο συγκλίνουν στις τοποθετήσεις τους οι τρεις φορείς είναι ο περιορισμός των αυξημένων ποσών εγγυήσεων που καταβάλει ο ΔΑΠΕΕΠ ως συμμετέχων στις αγορές.

Πιο συγκεκριμένα ο ΔΑΠΕΕΠ, μέσω του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου Γ. Γιαρέντη, αναφέρει ότι συμφωνεί με την πρόταση της ΡΑΕ για τη θέσπιση ορίων στις προσφορές της ανοδικής και καθοδικής ενέργειας. Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες παρατηρήσεις του Διαχειριστή των ΑΠΕ, επισημαίνονται τα εξής:

  • Προτείνεται να υπάρχει διαφοροποίηση ανάλογα με το μέγεθος της απόκλισης στην μοναδιαία ευθύνη εξισορρόπησης
  • Επισημαίνεται ότι η ποιότητα της πρόβλεψης μπορεί να ελαχιστοποίησει έως ένα σημείο την απόκλιση είναι όμως αδύνατο να την εξαλείψει 
  • Τονίζεται ότι η έλλειψη ορίων ανοχής και κλιμακωτής χρέωσης οδηγεί σε απώλειες εσόδων στον ΕΛΑΠΕ και ως εκ τούτου προτείνεται η θέσπιση ορίων ανοχής για τις αποκλίσεις των μονάδων ΑΠΕ
  • Ζητείται η εξαίρεση του ΔΑΠΕΕΠ από την επιβολή χρεώσεων μη συμμόρφωσης
  • Προτείνεται ο μηδενισμός των εγγυήσεων που αναγκάζεται να καταβάλει ο ΔΑΠΕΕΠ ως συμμετέχων στις αγορές 

Και η ΕΛΕΤΑΕΝ συμφωνεί με την πρόταση της ΡΑΕ για θέσπιση ορίων στην υποβολή προσφορών για ανοδική και καθοδική ενέργεια ενώ επιπρόσθετα εκφράζει στην επιστολή της την ανησυχία ότι η ίδια η διάρθρωση και δομή της αγοράς εξισορρόπησης είναι ρηχή και χωρίς ικανό αριθμό συμμετεχόντων και δεν επιτρέπει αποτελεσματικό ανταγωνισμό. Η ΕΛΕΤΑΕΝ προτείνει

  • Να θεσπιστεί όριο ανοχής στις αποκλίσεις του ΔΑΠΕΕΠ, ή ακόμη και να υπάρξει πλήρης απαλλαγή του από το κόστος εξισορρόπησης
  • Να περιοριστούν σημαντικά τα αυξημένα ποσά εγγυήσεων που καταβάλει ο ΔΑΠΕΕΠ ως συμμετέχων στο χρηματιστήριο ενέργειας, λόγων των πρόσφατων συνθηκών και τα οποία εν τέλει επιβαρύνουν τον ΕΛΑΠΕ
  • Να εξεταστεί η αναδρομική επιστροφή των υπερβολικών ποσών που ξεπερνούν τα όρια που θα θέσει η ΡΑΕ και έχουν καταβληθεί εξαιτίας της κατάστασης που διαμορφώθηκε την τελευταία περίοδο.

Τέλος ο ΣΠΕΦ στην επιστολή συμμετοχής του στη διαβούλευση αιτείται τον αντιλογισμό του κόστους ενέργειας εξισορρόπησης και ισχύος σύμφωνα με τα νέα χαμηλά όρια που θα θεσπιστούν για τις αγορές ώστε να επιστραφεί το συντριπτικό μέρος των 140 εκατ. ευρώ που δαπανήθηκαν 

Ο ΣΠΕΦ τάσσεται υπέρ της απαλλαγής του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ με ΣΠΗΕ και ΣΕΣΤ του ΔΑΠΕΕΠ από υποχρεώσεις εξισορρόπησης ώστε να μην υπάρχει «αδίκως και παραδόξως» επιβάρυνση του ΕΛΑΠΕ

Τέλος συντάσσεται με την άποψη ότι θα πρέπει να καταργηθούν οι εγγυήσεις που καταβάλλει ο ΔΑΠΕΕΠ στην αγορά εξισορρόπησης για το χαρτοφυλάκιο έργων με ΣΠΗΕ και ΣΕΣΤ.https://energypress.gr/news/oria-anohis-gia-tis-ape-stis-apokliseis-zitei-i-agora-tis-prasinis-energeias-ti-anaferoyn