Η Εγγυητική Επιστολή των 35 χιλιάδων ευρώ/MW φαίνεται πως πέτυχε τον στόχο που είχε βάλει το ΥΠΕΝ με τη θέσπισή της, δηλαδή τον εξορθολογισμό σε πιο ρεαλιστικά επίπεδα των αιτήσεων που υποβάλλονται για Βεβαιώσεις Παραγωγού για νέα έργα ΑΠΕ.

Αυτό τουλάχιστον δείχνει η πρώτη εφαρμογή του μέτρου στον Κύκλο Οκτωβρίου, με τον οποίο έγινε η «πρεμιέρα» του καινούριου «φίλτρου» σχετικά με την οικονομική φερεγγυότητα των επενδυτών. Έτσι, το «φίλτρο» έφερε και αισθητή μείωση των αιτημάτων, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, στον συγκεκριμένο Κύκλο υποβλήθηκαν περί τις 130 αιτήσεις, για υποψήφιους σταθμούς ΑΠΕ συνολικής ισχύος 1 Γιγαβάτ.

Η παραπάνω «επίδοση» κινείται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από όλους τους Κύκλους υποβολής αιτήσεων που προηγήθηκαν, από την εποχή νομοθέτησης αυτού του νέου πρώτου σταδίου στη διαδικασία αδειοδότησης «πράσινων» επενδύσεων. Μάλιστα, το γεγονός ότι μόλις στον προηγούμενο Κύκλο (του Ιουνίου) είχαν κατατεθεί 743 αιτήσεις για μονάδες συνολικής ισχύος 17,45 Γιγαβάτ, καταδεικνύει πως η Εγγυητική Επιστολή αποτέλεσε τον «καταλύτη» που έφερε την απότομη και κατακόρυφη πτώση. 

Επομένως, σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις, η μείωση των αιτημάτων θα πρέπει να αποδοθεί στην εφαρμογή αυτού του νέου οικονομικού «φίλτρου», και όχι σε μία υποτιθέμενη επιβράδυνση της αγοράς, καθώς όλοι οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές έχουν αρχίσει σταδιακά να ολοκληρώνουν το «χτίσιμο» του χαρτοφυλακίου τους από υποψήφια έργα. Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, αν δεν είχε ξεκινήσει η εφαρμογή της Εγγυητικές Επιστολής, τότε στον Κύκλο του Οκτωβρίου θα ήταν πολλαπλάσιος ο αριθμός αιτήσεων και η συνολική ισχύς των μονάδων. 

Εξάλλου, όπως είχε γράψει το energypress, ήδη πριν ξεκινήσει ο Κύκλος Οκτωβρίου, στελέχη της αγοράς εξέφραζαν την εκτίμηση ότι η Εγγυητική θα εξορθολογίσει τον αριθμό των αιτημάτων, σε νούμερα τα οποία συνάδουν πολύ περισσότερο με τις προοπτικές ανάπτυξης των ΑΠΕ στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. «Αυτό που είναι βέβαιο είναι πως πλέον ένας επενδυτής θα ξεκινά την αδειοδοτική διαδικασία μόνο για όσα έργα πιστεύει ότι μπορεί να υλοποιήσει», όπως επισήμαιναν. 

Υπενθυμίζεται ότι πρόθεση του ΥΠΕΝ είναι να μην μείνει μόνο στην προσθήκη της Εγγυητικής Επιστολής, αλλά να αυστηροποιήσει και το ιδιοκτησιακό «φίλτρο» για τις καινούριες «πράσινες» μονάδες. Όπως έχει γράψει το energypress, γιʼ αυτό τον σκοπό πρόκειται να μεταφερθεί σε προγενέστερο αδειοδοτικό στάδιο ο έλεγχος για το κατά πόσο μια υποψήφια μονάδα έχει κατακυρώσει με κάποιον τρόπο την έκταση γης στην οποία σχεδιάζεται να εγκατασταθεί. 

Επίσης, το υπουργείο θα περιορίσει τα δικαιώματα του επενδυτή σε ιδιωτικές εκτάσεις, για τις οποίες δεν έχει συμφωνήσει με τον ιδιοκτήτη τους να του παραχωρηθούν. Μάλιστα, οι σχετικές ρυθμίσεις θα ενταχθούν στο δεύτερο «κύμα» απλοποίησης της αδειοδοτικής διαδικασίας, το οποίο θα οδεύσει στη Βουλή προς το τέλος του έτους, στο ίδιο νομοσχέδιο με το πλαίσιο για την αποθήκευση. https://ege-windturbines.com/wp-admin/post.php?post=1368&action=edit