Στη διαδικασία κατάρτισης του θεσμικού πλαισίου για τα θαλάσσια αιολικά πάρκα, το οποίο θα αποτελέσει, ως γνωστόν, μέρος του νομοσχεδίου που θα δώσει σύντομα σε διαβούλευση (και θα περιλαμβάνει επίσης ρυθμίσεις για την απλοποίηση της αδειδότησης ΑΠΕ και για την αποθήκευση ενέργειας) βρίσκεται το ΥΠΕΝ, ενώ ταυτόχρονα προχωρά η προετοιμασία για πολλά από τα στάδια που θα προβλέπει ο νόμος, όπως για παράδειγμα η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), αλλά κυρίως η επιλογή των κατάλληλων θαλάσσιων «οικοπέδων».

Σύμφωνα με την τεχνική μελέτη που έχει ήδη πραγματοποιηθεί και με βάση τα κριτήρια που τέθηκαν, έχει γίνει ο καθορισμός ευρύτερων περιοχών (ΠΟΑΥΑΠ), στις οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, το μέγιστο δυνητικό αιολικό δυναμικό που μπορεί να εγκατασταθεί ανέρχεται:

 Σε εκείνα σταθερής βάσης (πακτωμένα στο βυθό), σε κάτι λιγότερο από 10 Γιγαβάτ, κυρίως στον γεωγραφικό άξονα που ξεκινά από τη Βόρεια Εύβοια και φτάνει (μέσω Σκύρου και Λήμνου) ανοικτά της Αλεξανδρούπολης.

·         Στα πλωτά αιολικά, συνολικής ισχύος 35 – 40 Γιγαβάτ, με τις κατάλληλες περιοχές να εντοπίζονται μεταξύ άλλων στις Κυκλάδες, στο Βόρειο Αιγαίο, στα  Δωδεκάνησα, καθώς και μεταξύ Κρήτης και Καρπάθου.

Η χαρτογράφηση που προέκυψε από την παραπάνω τεχνική μελέτη έλαβε υπόψη ένα μεγάλο πλέγμα κριτηρίων, από περιβαλλοντικά και χωροταξικά, έως οικονομικά και γεωπολιτικά, τα οποία τέθηκαν μετά από διαβούλευση με όλα τα υπουργεία και υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαχείριση του θαλάσσιου χώρου.

Μεταξύ άλλων, για τον καθορισμό των ευρύτερων περιοχών ελήφθη υπόψη το αιολικό δυναμικό, η σεισμική δραστηριότητα, η κλίση πυθμένα και τα βάθη, η ένταση των κυματισμών, αλλά και οι γεωπολιτικές συνθήκες, όπως και το εγκεκριμένο δεκαετές πρόγραμμα διασύνδεσης του ΑΔΜΗΕ, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η οικονομικότητα της διασύνδεσης κάθε φορά.

Για τη ακρίβεια, τα επιμέρους στοιχεία που αφορούν τα παραπάνω κριτήρια, τοποθετήθηκαν σε κατάλληλο σύστημα GIS κι έτσι προέκυψαν οι περιοχές που προαναφέρθηκαν στις οποίες δυνητικά μπορούν να εγκατασταθούν offshore αιολικά χωρίς προβλήματα κάθε είδους.

Δεδομένου ότι σε πρώτη φάση το ΥΠΕΝ έχει θέσει ως στόχο να εγκατασταθούν 2 Γιγαβάτ θαλάσσια έως το 2030, τα δεδομένα μπαίνουν στο τραπέζι ώστε να επιλεγούν ως πρώτα «οικόπεδα» προς διάθεση, τα πλέον κατάλληλα από όλες τις πλευρές.

Χρονοδιάγραμμα

Για τις περιοχές που εκτιμώνται ως κατάλληλες για offshore ((ΠΟΑΥΑΠ), στο ΥΠΕΝ έχει ξεκινήσει παράλληλα η προετοιμασία για την εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), η οποία θα πιστοποιήσει αν είναι εφικτές οι επενδύσεις εκεί, με παράλληλη προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Η ΣΜΠΕ θα εγκριθεί, όταν εκπονηθεί, με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ).

Σύμφωνα με όσα παρουσίασε πρόσφατα στο Υπουργικό Συμβούλιο ο κ. Σκρέκας, ο επίσημος καθορισμός των ευρύτερων περιοχών (ΠΟΑΥΑΠ) αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2022.

Θα ακολουθήσει η σύνταξη ΣΜΠΕ ανά περιοχή με στόχο να έχουν εγκριθεί όλες μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2023.

Το τελευταίο στάδιο είναι ο καθορισμός Περιοχών Υπεράκτιων Εργων (πολυγώνων) εντός κάθε ευρύτερης περιοχής. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, στο δεύτερο τρίμηνο του 2023 θα γίνει η παραχώρηση αυτών των πολυγώνων σε επενδυτές (μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας) για περαιτέρω ανάπτυξη και ωρίμανση.

Στόχος είναι η διαδικασία αυτή της πλήρους ωρίμανσης να έχει ολοκληρωθεί από τους παραχωρησιούχους επενδυτές έως το τέλος του 2025 ώστε στο πρώτο τρίμηνο του 2026 οι ώριμοι επενδυτές να διαγωνιστούν για την τιμή της παραγόμενης ενέργειας σε διαδικασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ).

Διασύνδεση

Σε ότι αφορά τη διασύνδεση των θαλάσσιων αιολικών πάρκων, τη λύση θα μελετά και θα σχεδιάζει ο ΑΔΜΗΕ. Με απόφαση της ΡΑΕ θα ορίζεται το ποσοστό «κοινωνικοποίησης» της δαπάνης διασύνδεσης, δηλαδή θα κατανέμεται το κόστος διασύνδεσης ανάμεσα στον ΑΔΜΗΕ και τον επενδυτή.https://energypress.gr/news/tis-veltistes-thalassies-periohes-anazita-ypen-gia-na-prohorisei-stin-ekhorisi-ton-proton