Σημαντική μείωση του χρόνου αδειοδότησης στους 14 μήνες από 5 χρόνια που ισχύει σήμερα, φιλοδοξεί να φέρει το νέο νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ που αναμένεται να δοθεί σε διαβούλευση εντός του Φεβρουαρίου. Στόχος του αρμόδιου υπουργού Κ. Σκρέκα είναι να διευκολυνθεί η αδειοδότηση έργων συνολικής ισχύος 12 GW που είναι απαραίτητα για την επίτευξη των στόχων των ΕΣΕΚ μέχρι το 2030. 

Οι 7 κύριες αλλαγές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο σύμφωνα με πληροφορίες είναι:

  1. Μετατροπή της διαδικασίας αδειοδότησης σε παράλληλη από σειριακή

  2. Διαχωρισμός των ελέγχων ανά στάδιο αδειοδότησης. Κάθε υπηρεσία ελέγχει αποκλειστικά θέματα αρμοδιότητάς της

  3. Οι φορείς αδειοδότησης απαλλάσσονται από μεγάλο διοικητικό βάρος

  4. Μειώνονται οι προθεσμίες απόκρισης στα αιτήματα των επενδυτών

  5. Μπαίνουν φίλτρα και ορόσημα για απόδειξη της φερεγγυότητας και του πραγματικού ενδιαφέροντος των επενδυτών 

  6. Παρέχεται ευελιξία στους επενδυτές στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των σταθμών χωρίς την απαίτηση για τροποποίηση των αδειών και επανάληψη όλης της αδειοδότησης από την αρχή.

  7. Θεσπίζεται Υπηρεσία μιας Στάσης στο ΥΠΕΝ και δημιουργείται Πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕ για την παρακολούθηση όλης της αδειοδοτικής διαδικασίας

Τα στάδια της αδειοδότησης μειώνονται από 7 σε 5 ενώ καταργείται η μη δεσμευτική προσφορά σύνδεσης.

Επίσης ο αριθμός των δικαιολογητικών μειώνεται από 91 σε 54 και θα μπορούν να υποβάλλονται ψηφιακά. 

Επιπλέον με τη νέα αδειοδοτική διαδικασία μειώνονται οι περιπτώσεις που απαιτείται τροποποίηση των αδειών και πλέον δίνεται η δυνατότητα απλής ενημέρωσης – επικαιροποίησης των φακέλων χωρίς να καθυστερεί η ανάπτυξη του έργου και να πρέπει να ενημερωθεί όλο το έργο από την αρχή. 

Τα βήματα απλοποίησης της διαδικασίας, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: μη υποβολή των ίδιων δικαιολογητικών, που έχουν ήδη υποβληθεί σε άλλα στάδια, ευελιξία στους επενδυτές να ωριμάσουν μικρότερης ισχύος έργα από ό,τι αποτυπώνεται στην ΑΕΠΟ, τίθεται σε άμεση ισχύ η σύμβαση σύνδεσης που διαχωρίζεται σε κύριο μέρος και συμπλήρωμα, απεμπλέκεται από την άδεια εγκατάστασης και περιορίζονται οι πιθανότητες για τροποποίηση της σύμβασης σύνδεσης, καταργείται η σειριακή ηλέκτριση έργων ΑΠΕ σε κοινό υποσταθμό. 

Παράλληλα ψηφιοποιούνται μια σειρά από διαδικασίες ενώ η υπηρεσία μιας στάσης θα παρακολουθεί και θα εποπτεύει όλη την αδειοδότηση. 

Στο πλαίσιο της επιτάχυνσης, μειώνεται ο χρόνος απόκρισης των υπηρεσιών στα αιτήματα των επενδυτών, μειώνεται ο αριθμός των δικαιολογητικών, καθώς και ο όγκος των αιτημάτων στο Διαχειριστή με την υποχρέωση προσκόμισης της εγγυητικής επιστολής στο στάδιο της αίτησης για οριστική προσφορά σύνδεσης. 

Τέλος εντός ενός έτους από την έκδοση οριστικής προσφοράς σύνδεσης καθίσταται υποχρεωτική για τον επενδυτή η υποβολή αιτήματος για άδεια εγκατάστασης, προκειμένου να προχωρήσει άμεσα και γρήγορα η ανάπτυξη των έργων. https://energypress.gr/news/poies-allages-fernei-neo-nomoshedio-gia-tis-ape-stohos-i-adeiodotisi-se-14-mines-apo-5-hronia