Με τροπολογία που θα κατατεθεί μέσα στα επόμενα 24ωρα, σύμφωνα με πηγές της αγοράς θα «φέρει» στη Βουλή το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την παράταση για την προθεσμία υποβολής της εγγυητικής επιστολής 35.000 ευρώ ανά Μεγαβάτ, για τις «παλιές» Βεβαιώσεις Παραγωγού. 

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η τροπολογία θα προβλέπει τη μετάθεση της σχετικής διορίας κατά ένα μήνα. Κάτι που σημαίνει ότι οι επενδυτές θα μπορούν πλέον να καταθέσουν την εγγυητική έως την 1η Απριλίου, έναντι της 28ης Φεβρουαρίου. Υπενθυμίζεται ότι εκτός από την κατάθεση της εγγυητικής, μία «παλιά» Βεβαίωση μπορεί επίσης να παραμείνει σε ισχύ, αν εναλλακτικά εντός της σχετικής προθεσμίας έχει υποβληθεί πλήρες αίτημα χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιείται καμία από τις δύο προϋποθέσεις, τότε η Βεβαίωση θα παύσει αυτοδικαίως.

Την ίδια στιγμή, με την τροπολογία θα παρατείνεται το χρονικό διάστημα εντός του οποίου ένας παραγωγός μπορεί να «ακυρώσει» ο ίδιος αυτό το πρώτο αδειοδοτικό βήμα και να του επιστραφεί το Τέλος Έκδοσης που έχει καταβάλει. Έτσι, πλέον θα μπορεί έως τις 14 Μαρτίου να υποβάλει ανέκκλητη δήλωση προς τη ΡΑΕ ότι δεν επιθυμεί τη διατήρηση της Βεβαίωσης Παραγωγού, ζητώντας να λάβει πίσω το Τέλος. 

Το χρονικό «παράθυρο» για τις «ακυρώσεις» Βεβαιώσεων κανονικά έχει κλείσει, καθώς η αρχικά προβλεπόμενη προθεσμία εξέπνευσε στις 31 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, όπως σημειώνουν τα στελέχη του κλάδου, το ΥΠΕΝ έκρινε πως με δεδομένη την παράταση για την εγγυητική επιστολή, θα έπρεπε να «μεταφερθεί» για αργότερα και η δυνατότητα δήλωσης για μη διατήρηση μιας Βεβαίωσης. Με τη δήλωση, η Βεβαίωση θα παύσει αυτοδικαίως, ενώ το σχετικό ποσό θα επιστραφεί από τον ΔΑΠΕΕΠ στον τραπεζικό λογαριασμό του επενδυτή εντός 15νθημέρου. 

Όπως έχει γράψει το energypress, έως τις 31 Δεκεμβρίου υποβλήθηκαν αιτήσεις «ακυρώσεων» οι οποίες αναλογούν περίπου σε 7-8 εκατομμύρια ευρώ, από το συνολικό ποσό που έχει εισπραχθεί υπέρ του ΕΛΑΠΕ μέσω των Τελών έκδοσης. Επομένως, τα ποσά που έχει δρομολογηθεί να επιστραφούν αναλογούν στο 14-16% των εσόδων του ΕΛΑΠΕ από το πρώτο αδειοδοτικό βήμα καινούριων «πράσινων» επενδύσεων. 

Από την άλλη πλευρά, μία μεγάλη μερίδα επενδυτών επέλεξαν να διατηρήσουν εν ισχύι τις Βεβαιώσεις τους, υποβάλλοντας αιτήσεις για οριστική προσφορά σύνδεσης. Σε αυτό το πλαίσιο, όπως έχει γράψει το energypress, ο ΑΔΜΗΕ «υποδέχθηκε» το προηγούμενο έτος έναν καταιγισμό αιτήσεων για έργα με Βεβαιώσεις Παραγωγού, οι οποίες αντιστοιχούν σε ένα «πράσινο» χαρτοφυλάκιο συνολικής ισχύος 8,7 Γιγαβάτ περίπου.  https://energypress.gr/news/ypen-tropologia-gia-paratasi-eos-1i-aprilioy-tis-eggyitikis-gia-tis-palies-vevaioseis-paragogoy