Την πλήρη αντίθεσή του σε τυχόν αλλαγές στους κανόνες της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στον προσδιορισμό των τιμών σε επίπεδο Ευρώπης, εκφράζει η Ευρωπαϊκή ένωση αιολικής ενέργειας (WindEurope), καθώς, κάτι τέτοιο, όπως εκτιμάει, θα έθετε σε κίνδυνο την σταθερότητα της αγοράς και θα πάγωνε τις επενδύσεις σε ΑΠΕ.

Ειδικότερα, η WindEurope σημειώνει ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο στην επέκταση των ΑΠΕ είναι οι περίπλοκοι κανόνες και διαδικασίες που υπάρχουν ανά την Ευρώπη σχετικά με την αδειοδότηση νέων αιολικών και ηλιακών πάρκων.

Ως εκ τούτου, η επιβολή προθεσμιών για την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αδειοδοτική διαδικασία που τέθηκε σε ισχύ πέρυσι είναι εξαιρετικής σημασίας, καθώς και οι επερχόμενες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα κράτη-μέλη πως ακριβώς μπορούν να απλοποιήσουν περαιτέρω την αδειοδοτική διαδικασία.  

Τέλος, η WindEurope υποστηρίζει ότι η ανακοίνωση της Κομισιόν για τις τιμές ενέργειας που θα δημοσιευτεί την επόμενη εβδομάδα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για να τεθεί ο σχεδιασμός που θα επιτρέψει την γρήγορη επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια, στοιχεία απαραίτητα υπό το φόντο της τρέχουσας κρίσης με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.