Τα μερίδια αγοράς των μεγαλύτερων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου μειώνονται στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, με βάση τα στοιχεία της eurostat από το  2013 και μετά. Ωστόσο για το 2020 τα μερίδια για τους μεγάλους παραγωγούς διαφέρουν μεταξύ κρατών μελών.

Συγκεκριμένα το μεγαλύτερο μερίδιο καταγράφεται στην Κύπρο(100%), όπου μία μόνο εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας μονοπώλησε την παραγωγή και ακολουθούν αντίστοιχα Γαλλία(78%), Κροατία(76%) και Τσεχία(71%).

Από την άλλη το μερίδιο μεγαλύτερου παραγωγού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ήταν λιγότερο από 20% σε τρία κράτη μέλη: Σε Λουξεμβούργο(18%), Πολωνία(17%) και Ιταλία(16%).

 

 

Σε σύγκριση με το 2013, το μερίδιο αγοράς το 2020, στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ήταν χαμηλότερο στην πλειοψηφία των κρατών της ΕΕ, με μείωση που κυμάνθηκε από -40 ποσοστιαίες μονάδες (πμ), στο Λουξεμβούργο, έως -1 πμ στη Λιθουανία. Αντίθετα αυξήθηκε στη Βουλγαρία(+6 πμ), στην Τσεχία(+4πμ), στην Ουγγαρία(+2 πμ)  και στην Ρουμανία(+1 πμ), ενώ παρέμεινε σταθερό στη Φινλανδία.

Εισαγωγή και παραγωγή φυσικού αερίου: Tο μερίδιο αγοράς της μεγαλύτερης εταιρείας μειώθηκε σε 13 κράτη μέλη

Για τις εισαγωγές και την παραγωγή φυσικού αερίου, το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς ήταν 100% στην Εσθονία, τη Μάλτα και τη Σουηδία, όπου μόνο μία εταιρεία κυριαρχούσε στην εθνική παραγωγή και στις εισαγωγές.

Αντίθετα, η μεγαλύτερη εταιρεία εισαγωγής και παραγωγής φυσικού αερίου είχε το χαμηλότερο επίπεδο διείσδυσης στην αγορά στην Ισπανία (25%) και την Τσεχία (26%).

 

 

Σε σύγκριση με το 2013, το μερίδιο αγοράς της μεγαλύτερης εταιρείας εισαγωγής και παραγωγής φυσικού αερίου μειώθηκε σε 13 κράτη μέλη με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία για το 2020. Εντωμεταξύ, το μερίδιο παρέμεινε σταθερό στη Σουηδία (στο 100%), ενώ αυξήθηκε στη Λιθουανία (+17 π.μ. ), Εσθονία (+16 πμ) και Σλοβακία (+11 πμ).https://energypress.gr/news/meiosi-ton-meridion-stin-agora-gia-toys-megalyteroys-paragogoys-energeias-stin-ee-ti-deihnoyn