Το πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος εμπορίας Εγγυήσεων Προέλευσης περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για το δεύτερο «κύμα» αδειοδοτικής απλοποίησης των νέων ΑΠΕ, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για τη δημιουργία μίας νέας πηγής εσόδων για τον ΕΛΑΠΕ. Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα θα προέρχονται από τις δημοπρασίες των «πράσινων» πιστοποιητικών από τις «νέες» ΑΠΕ, δηλαδή όσες μονάδες τέθηκαν σε λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2021. 

Τα έσοδα αυτά θα λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για τον νέο υπολογαριασμό που δημιουργήθηκε στον ΕΛΑΠΕ για τα «καινούρια» έργα ΑΠΕ, μέσω της αναδιάρθρωσης του Ειδικού Λογαριασμού που έγινε την άνοιξη. Έτσι, μέσω των δημοπρασιών θα μειώνονται οι επιβαρύνσεις στους εκπροσώπους φορτίου για την αποζημίωση των ποσοτήτων ενέργειας που παρέχουν οι εν λόγω σταθμοί. Επιβαρύνσεις που, όπως προβλέπει η αναδιάρθρωση, μετακυλίονται στους πελάτες κάθε προμηθευτή ανάλογα με την κατανάλωση ενέργειας, και αποτυπώνονται στον λογαριασμό τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Φορέας Έκδοσης, ο οποίος θα διαχειρίζεται επί της ουσίας το σύστημα εμπορίας, ορίζεται πρόσκαιρα ο ΔΑΠΕΕΠ, ενώ επίσης σε αρχική φάση η ΡΑΕ ορίζεται ως Φορέας Ελέγχου του Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης. Όπως προβλέπεται, οι δύο φορείς θα καθορισθούν στην πορεία με Υπουργική Απόφαση. 

Ο πρόεδρος της ΕΒΙΚΕΝ Αντώνης Κοντολέων, σχολιάζοντας τη συγκεκριμένη πρόβλεψη, σημειώνει ότι από το 2006 με το ν.3468/2006 ο Φορέας Έκδοσης των Εγγυήσεων Προέλευσης είναι διά νόμου ο Διαχειριστής των ΑΠΕ, ΔΑΠΕΕΠ. 

«Με έκπληξη διαπιστώνουμε ότι για πρώτη φορά το παρόν νομοσχέδιο παίρνει την Έκδοση των Εγγυήσεων Προέλευσης από τον ΔΑΠΕΕΠ και δίνει εξουσιοδότηση στον Υπουργό να αποφασίζει ποιος θα είναι ο Φορέας Έκδοσης και κατ’ επέκταση των προγραμματιζόμενων δημοπρασιών», υπογραμμίζει. Και συμπληρώνει με σημασία ότι η βιομηχανία δεν θα δεχθεί οποιαδήποτε έμμεση χρέωση υπέρ ΑΠΕ ως μέρος της ανταγωνιστικής χρέωσης (χρέωση ενέργειας).    

Σύμφωνα με το πλαίσιο του συστήματος εμπορίας, υπέρ του Φορέα Έκδοσης των «πράσινων» πιστοποιητικών θα εκδίδονται οι Εγγυήσεις Προέλευσης για την ενέργεια που παράγεται από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α που έχουν τεθεί σε λειτουργία πριν την 1η Ιανουαρίου 2021 («παλιά» έργα), εξαιρουμένων των μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθμών. 

Το ίδιο θα ισχύει για τις Εγγυήσεις Προέλευσης για την ενέργεια που παράγεται από «νέες» ΑΠΕ οι οποίες λαμβάνουν επενδυτική ή λειτουργική ενίσχυση. Στην περίπτωση λειτουργικής ενίσχυσης («ταρίφας»), θα εκδίδονται υπέρ του Φορέα μέχρι τη λήξη της σχετικής σύμβασης, ενώ σε περίπτωση μόνο επενδυτικής ενίσχυσης, για 20 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του σταθμού. Αντίθετα, για τα έργα που δεν έχουν λάβει ή δεν λαμβάνουν επενδυτική ενίσχυση ή/και λειτουργική ενίσχυση, τα «πράσινα» πιστοποιητικά θα εκδίδονται υπέρ του παραγωγού.  

Οι Εγγυήσεις Προέλευσης που εκδίδονται υπέρ του Φορέα Έκδοσης για ηλεκτροπαραγωγή των «παλιών» ΑΠΕ, θα ανακαλούνται αζημίως μέσω των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας υπέρ των τελικών τους πελατών. Αντίθετα, οι Εγγυήσεις Προέλευσης υπέρ του Φορέα Έκδοσης από τις «νέες» ΑΠΕ θα μεταβιβάζονται στους ενδιαφερόμενους μέσω δημοπρασιών. Οι δημοπρασίες θα πραγματοποιούνται από τον Φορέα Έκδοσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Δημοπρασιών 

Εγγυήσεων Προέλευσης, ο οποίος θα καταρτισθεί από τον ίδιον Φορέα Έκδοσης και θα εγκριθεί από τη ΡΑΕ εντός 3 μηνών από την ψήφιση του νομοσχεδίου. 

Υπενθυμίζεται ότι η δημιουργία του συστήματος αποτελεί ένα από τα προαπαιτούμενα που τίθενται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», ώστε να χρηματοδοτηθεί με 202 εκατ. ευρώ ο υπολογαριασμός του ΕΛΑΠΕ για τα «νέα» έργα. https://energypress.gr/news/thespizetai-systima-emporias-eggyiseon-proeleysis-poia-prasina-pistopoiitika-tha-pernoyn-ston