Οι Κρίσιμες Παράμετροι του Κατατεθέντος προς Ψήφιση Σχεδίου Νόμου για τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα: Μια Πρώτη Νομική Αποτίμηση

Οι Κρίσιμες Παράμετροι του Κατατεθέντος προς Ψήφιση Σχεδίου Νόμου για τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα: Μια Πρώτη Νομική Αποτίμηση

Ύστερα από μια περίοδο μακράς αναμονής, κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ με τον κατά τα ειωθότα μακροσκελή τίτλο: «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και την προστασία του περιβάλλοντος,...
Επιπλέον Έσοδο για τις «Νέες» ΑΠΕ από τις Εγγυήσεις Προέλευσης – Έτοιμος από τον ΔΑΠΕΕΠ ο Κανονισμός και η Πλατφόρμα για τις Δημοπρασίες

Επιπλέον Έσοδο για τις «Νέες» ΑΠΕ από τις Εγγυήσεις Προέλευσης – Έτοιμος από τον ΔΑΠΕΕΠ ο Κανονισμός και η Πλατφόρμα για τις Δημοπρασίες

Τον δρόμο για μία νέα πηγή εσόδων για τις «νέες» ΑΠΕ (δηλαδή τα έργα με λειτουργική ενίσχυση που τέθηκαν σε λειτουργία μετά τον Ιανουάριο του 2021) άνοιξαν οι ρυθμίσεις για τη θέσπιση του συστήματος εμπορίας «πράσινων» πιστοποιητικών για την ηλεκτροπαραγωγή ΑΠΕ και...