Στην έγκριση του προϋπολογισμού του «Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)» για το οικονομικό έτος 2023 προχώρησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την σχετική υπουργική απόφαση να αναρτάται στην πλατφόρμα της Διαύγεια.

Ειδικότερα τα βασικά οικονομικά μεγέθη του προϋπολογισμού, σύμφωνα με το ισχύον Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών – ESA, σε ευρώ, διαμορφώνονται ως εξής:

Έσοδα: 15.090.000,00 ευρώ

Έξοδα: 15.275.650,00 ευρώ

Ισοζύγιο: -185.650,00 ευρώ.

Ταυτόχρονα, το Υπουργείο προχώρησε σε τροποποίηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του ΚΑΠΕ για το οικονομικό έτος 2022.