Αυξάνεται συνεχώς το επενδυτικό ενδιαφέρον για τον συνδυασμό συστημάτων ΑΠΕ με μονάδες αποθήκευσης behind the meter, όπως φαίνεται από τις άδειες που έχει έως τώρα εκδώσει η ΡΑΕ. Είναι ενδεικτικό ότι οι άδειες αυτές αφορούν ένα χαρτοφυλάκιο 36 έργων, συνολικής ισχύος περίπου 2,5 Γιγαβάτ.

Από αυτά τα έργα, τα 6 (συνολικής ισχύος περί το 1 Γιγαβάτ) αφορούν «πράσινους» σταθμούς με μονάδες αποθήκευσης χωρίς τη δυνατότητα απορρόφησης ενέργειας από το σύστημα (παράγραφος 11Α, του Άρθρου 10 του Ν. 4685/2020), Τα υπόλοιπα 36, συνολικής ισχύος 1,55 Γιγαβάτ) αφορούν συστήματα με μονάδες αποθήκευσης με δυνατότητα απορρόφησης ενέργειας από το δίκτυο (παράγραφος 11Β). Πίσω από αυτό το νέο αυτό επενδυτικό trend, βρίσκεται το κίνητρο που δίνει πλέον η πολιτεία στον συνδυασμό έργων ΑΠΕ με αποθήκευση, «πριμοδοτώντας» τα αντίστοιχα συστήματα με την κατάταξή τους σε υψηλές ομάδες και υπο-ομάδες για τη χορήγηση όρων σύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ, μέσω της υπουργικής απόφασης για τις προτεραιότητες που εκδόθηκε τον Αύγουστο και επικαιροποιήθηκε στο τέλος του Ιανουαρίου.

Έτσι, σύμφωνα με την ΥΑ, μέσω της υποομάδας Α5 θα χορηγηθούν όροι σύνδεσης σε σταθμούς ισχύος μεγαλύτερης από 300 Μεγαβάτ και με ενσωματωμένη μονάδα αποθήκευσης με ικανότητα αποθήκευσης ενέργειας ανά σταθμό τουλάχιστον 250 Μεγαβατώρων. Επίσης, στην Ομάδα Δ υπάγονται συστήματα με μονάδες αποθήκευσης τόσο της παραγράφου 11Α όσο και της 11 Β, για τη χορήγηση όρων σύνδεσης σε ένα «πράσινο» χαρτοφυλάκιο συνολικής 1000 Μεγαβάτ για κάθε μία από τις αντίστοιχες υποομάδες.

Επομένως, με την προσθήκη μπαταρίας, η αίτηση σύνδεσης στο σύστημα ενός αιολικού ή φωτοβολταϊκού πάρκου μπορεί να «αναρριχηθεί» έως και δύο Ομάδες, αποτελώντας επομένως έναν σημαντικό λόγο για αυτή την επιλογή. Κίνητρο που παρείχε η πολιτεία, με γνώμονα τον ρόλο που μπορεί να παίξει η μονάδα αποθήκευσης, ώστε μία μονάδα ΑΠΕ να μην επιβαρύνει σε φαινόμενα συμφόρησης στο τοπικό σύστημα – ή και δυνητικά να συμβάλει στην αντιμετώπισή τους, στην περίπτωση που των συσσωρευτών με δυνατότητα απορρόφησης ενέργειας από το δίκτυο.

Οι άδειες για συστήματα ΑΠΕ με μονάδες αποθήκευσης αφορούν κυρίως «απλά» έργα, με υφιστάμενες Βεβαιώσεις Παραγωγού, οι οποίες τροποποιήθηκαν για να προστεθούν συσσωρευτές. Στην περίπτωση των μονάδων αποθήκευσης χωρίς τη δυνατότητα απορρόφησης, το αίτημα τροποποίησης κατατίθεται εκτός κύκλου, οποιαδήποτε στιγμή. Αντίθετα, για τα συστήματα που προορίζονται για κατάταξη στην παράγραφο 11Β, πρέπει εντός κύκλου να γίνει αίτηση για την τροποποίηση της Βεβαίωσης Παραγωγού σε σχετική Βεβαίωση Ειδικών Έργων.

Όπως έχει γράψει το energypress, η επιλογή της δυνατότητας ή μη απορρόφησης από το δίκτυο «μεταφράζεται» και σε διαφορετικό σχέδιο εμπορικής εκμετάλλευσης του συστήματος. Στην περίπτωση των έργων της παραγράφου 11Α, θα μπορεί να διεκδικηθεί εγγυημένη «ταρίφα» μέσω των διαγωνισμών για ένα χαρτοφυλάκιο 200 Μεγαβάτ που προβλέπεται στο τρέχον σχήμα στήριξης – μάλιστα, στόχος του ΥΠΕΝ είναι να αυξήσει αυτό το χαρτοφυλάκιο στα επίπεδα του 1 Γιγαβάτ.

Από την άλλη πλευρά, παραγωγοί που έχουν προχωρήσει σε τροποποιήσεις των Βεβαιώσεων, για την υπαγωγή των πρότζεκτ τους στην περίπτωση 11Β, επισημαίνουν πως προσθέτουν μπαταρίες με δυνατότητα απορρόφησης σε έργα ΑΠΕ του χαρτοφυλακίου τους, τα οποία έτσι κι αλλιώς δεν προόριζαν για τη διεκδίκηση «ταρίφας». Επομένως, διαβλέπουν ότι ένα τέτοιο έργο ΑΠΕ θα λειτουργεί επικουρικά στη μονάδα αποθήκευσης, ώστε η μπαταρία να είναι πιο ευέλικτη ή αποδοτική στην παροχή υπηρεσιών στο σύστημα.