Την ολοκλήρωση της εφαρμογής του πλαφόν και των υπολοίπων έκτακτων μέτρων τον Ιούνιο του 2023, όπως και προβλεπόταν αρχικά, ζητά ο σύνδεσμος αιολικών WindEurope στα πλαίσια της διαβούλευσης για τις αλλαγές στο μοντέλο της αγοράς ηλεκτρισμού που διενεργεί η Κομισιόν.

Σε ότι αφορά το πλαφόν, αναφέρει ότι η εφαρμογή του υπήρξε κατακερματισμένη και χαοτική από χώρα σε χώρα με μεγάλες αποκλίσεις από τα 180 ευρώ/MWh που έθεσε η Κομισιόν ως βάση. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε έντονη αβεβαιότητα για τα έσοδα των παραγωγών ΑΠΕ και αρνητικές συνέπειες στην ανάπτυξή τους.Επιπλέον, ο σύνδεσμος θεωρεί ότι προκειμένου να βελτιωθούν οι τιμές μακροπρόθεσμα για τους καταναλωτές χρειάζεται ένα μείγμα από διμερή συμβόλαια, καλύτερα προθεσμιακά προϊόντα σε βάθος έως 10 ετών και συμβόλαια CfD, με πιθανότητα ακόμα και συνδυασμού των ΡΡΑ και των CfD για το ίδιο έργο.

Συγκεκριμένα σε ότι αφορά τα CfD, η Eurelectric θεωρεί ότι η βέλτιστη λύση είναι η χρήση τους με βάση μια μηνιαία τιμή αναφοράς και σύμφωνα με την πραγματική αιολική παραγωγή της χρονικής αυτής περιόδου. Κάτι τέτοιο θα επιτρέψει στα εν λόγω συμβόλαια να παραμείνουν επωφελή και να υπάρχει φθηνή χρηματοδότηση, δίνοντας παράλληλα το κίνητρο στα αιολικά να ανταποκρίνονται περισσότερο στην προημερήσια αγορά και πιο ενεργά στις υπόλοιπες αγορές.

Επιπλέον, ο σύνδεσμος προτείνει να μπορούν οι κυβερνήσεις να πειραματίζονται με συνδυασμό λύσεων για το ίδιο έργο. Για παράδειγμα, οι επενδυτές ΑΠΕ θα πρέπει να μπορούν να επιλέγουν μέρος της παραγωγής να διοχετεύεται σε συμβόλαιο ΡΡΑ και η υπόλοιπη σε διαγωνισμούς για εξασφάλιση κρατικής στήριξης με CfD.