Στα 98.3 GW ανέρχεται το δυναμικό του συνόλου αδειών παραγωγού και βεβαιώσεων παραγωγού που έχουν εκδοθεί ως τα σήμερα από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και αφορούν σε νέα έργα ΑΠΕ στην εγχώρια αγορά.

Τα φωτοβολταϊκά καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της «στοίβας» των αδειών με ένα πλήθος της τάξης των 2.668 αδειών παραγωγής ή βεβαιώσεων παραγωγού, ποσότητα που μεταφράζεται σε 63.4 GW, ενώ ακολουθούν τα αιολικά με 1944 εκδοθείσες άδειες ή βεβαιώσεις παραγωγού, συνολικής ισχύος 32.3 GW. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αναλυτικά νούμερα ανά τεχνολογία και τα οποία προέρχονται από την παρουσίαση που έκανε ο Διευθυντής Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, Διονύσης Παπαχρήστου στα πλαίσια ημερίδας που διοργάνωση το Ενεργειακό Κέντρο Ικανοτήτων την περασμένη Παρασκευή.

Ενδιαφέρον έχει να σημειώσουμε ότι το σύνολο έργων ΑΠΕ που διαθέτει άδεια εγκατάστασης φτάνει τα 231 και ισχύος 2.5 GW ενώ τα έργα ΑΠΕ με Α.Ε.Π.Ο. υπολογίζονται στα 1505, συνολικής ισχύος περί τα 25.2 GW.

ΡΑΕ
Στην κατηγορία της αποθήκευσης, το πλήθος των αδειών παραγωγής και βεβαιώσεων παραγωγού που έχουν εκδοθεί φτάνει τις 356 και αφορά έργα συνολικής ισχύος 24.4 GW. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 356 άδειες/βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί οι 306 αφορούν σε άδειες αποθήκευσης, ισχύος 18.7 GW, οι 6 σε έργα ΑΠΕ με αποθήκευση (11Α), ισχύος 1 GW, οι 30 σε ΑΠΕ με αποθήκευση (11 Β), ισχύος 1.5 GW και 14 άδειες αφορούν σε έργα αντλησιοταμίευσης, συνολικής ισχύος 3.1 GW.

ΡΑΕ
Σε ότι αφορά το δίκτυο ηλεκτρικής, πράγμα που αποτελεί και εκ των βασικών ανησυχιών των επενδυτών που σχεδιάζουν νέα έργα ΑΠΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΡΑΕ, φιλοξενεί εν λειτουργία περίπου 9.8 GW έργων ΑΠΕ. Επιπρόσθετα, έργα συνολικής ισχύος περίπου 10,7 GW έχουν λάβει οριστικούς όρους σύνδεσης, διασφαλίζοντας στην είσοδό τους στο δίκτυο, ενώ ακολουθούν συνολικά 23GW σε πλήρεις αιτήσεις για σύνδεση στο δίκτυο. Τα παραπάνω τρία μεγέθη αθροίζονται στα 44 GW, ως έχουν σήμερα τα στοιχεία, όγκος κατά πολύ μεγαλύτερος, σε σχέση με τόσο με τις υφιστάμενες δυνατότητες του δικτύου όσο και με τις μελλοντικές, τουλάχιστον ως το 2030.

Πιο συγκεκριμένα, ως προς τις δυνατότητες του δικτύου στην περίπτωση του ΑΔΜΗΕ, ο Διαχειριστής στοχεύει να μπορεί να φιλοξενήσει στο δίκτυο του έως το 2030 συνολική εγκατεστημένη ισχύ της τάξης των 28.7 GW, γεγονός που θα προκύψει από την υλοποίηση μιας σειράς επενδύσεων επαύξησης και αναβάθμισης του δικτύου. Σημειώνεται ότι το προηγούμενο ΕΣΕΚ προέβλεπε στόχο ΑΠΕ για το 2030 18,9 GW ενώ το νέο ΕΣΕΚ προβλέπεται 25 GW έργων ΑΠΕ ως το 2030, όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα από την παρουσίαση του στελέχους της ΡΑΕ.