Οι επικεφαλής των επιχειρήσεων και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ αναμένουν ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα επιβραδύνει τους παγκόσμιους στόχους για μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών άνθρακα έως και τρία χρόνια, καθώς σε πολλά μέρη του πλανήτη στρέφονται σε εναλλακτικές πηγές των ορυκτών καυσίμων για να μειώσουν την εξάρτησή τους από τη Ρωσία. Ταυτόχρονα, οι συνολικές επιπτώσεις της κλιματικής και ενεργειακής κρίσης επιταχύνουν τη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με το 96% των επικεφαλής των επιχειρήσεων να έχουν ήδη αναπτύξει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή να σχεδιάζουν κάτι τέτοιο για το μέλλον. Από την άλλη, το 53% των επικεφαλής επιχειρήσεων δηλώνουν ότι η αύξηση των τιμών της ενέργειας επέφερε νέα επείγουσα ανάγκη, επηρεάζοντας θετικά τους στόχους αειφορίας τους.

Το κάρβουνο επέστρεψε στην παγκόσμια διαδικτυακή συζήτηση το 2022 με πάνω από ένα εκατομμύριο αναφορές τον μήνα – αύξηση σχεδόν 12% σε σύγκριση με το 2021. Ενώ μεταξύ 2020 και 2022, οι αναφορές που σχετίζονται με τον άνθρακα αυξήθηκαν κατά 130%. Όλα αυτά συμβαίνουν στο πλαίσιο της μεταβαλλόμενης διαδικτυακής συζήτησης, όπου οι καταναλωτές έχουν αυξήσει τις αναφορές επείγοντος, όπως “κλιματική κρίση” και “κλιματική δράση”, οι οποίες έχουν ξεπεράσει την “υπερθέρμανση του πλανήτη” ως θέμα συζήτησης. Τα ευρήματα αυτά προκύπτουν από τη μελέτη ‘The Decade That Matters 2.0’ της BayWa r.e., για την οποία διεξήχθη έρευνα σε 3.000 επικεφαλής επιχειρήσεων και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε Ευρώπη, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ, ενώ χρησιμοποιήθηκε και μια πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων social media για την εξαγωγή συμπερασμάτων του πώς εξελίσσεται ο δημόσιος λόγος στο διαδίκτυο.

Η κατεύθυνση της πορείας είναι σαφής: οι επιχειρήσεις μεταβαίνουν προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ωστόσο, όσον αφορά την πλήρη επίτευξη αυτής της μετάβασης, το 57% των επικεφαλής των επιχειρήσεων πιστεύει ότι αυτό δεν θα συμβεί πριν από το 2050 ή και αργότερα, ενώ σχεδόν ένας στους δέκα (8%) πιστεύει ότι η μετάβαση δεν θα επιτευχθεί ποτέ πλήρως. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής που ερωτήθηκαν κατά την έρευνα της BayWa r.e., με πάνω από το ένα τρίτο (35%) να πιστεύει ότι θα επιτευχθεί κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2030, ενώ μόνο το 11% δήλωσε ότι θα επιτευχθεί μετά το 2050.

Στην Ελλάδα, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής επιδεικνύουν σήμερα υψηλότερο αίσθημα δέσμευσης, όπως φαίνεται στους στόχους του νέου Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), που παρουσίασε πρόσφατα η Κυβέρνηση, όπου ο στόχος για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας για το 2030 αυξήθηκε στο 45%, δηλαδή 10% υψηλότερα από το προηγούμενο ΕΣΕΚ και 5% υψηλότερα από τον στόχο που έχει συμφωνηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Την ίδια στιγμή, οι ελληνικές επιχειρήσεις δείχνουν μικρότερο ενδιαφέρον στην προτεραιοποίηση του ζητήματος της ενεργειακής μετάβασης, όπως δείχνουν στοιχεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, με μόλις το 25% των ελληνικών επιχειρήσεων να έχει επενδύσει το 2022 σε μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης, ενώ μόνο το 24% των ελληνικών επιχειρήσεων σχεδιάζει να επενδύσει σε αυτόν τον τομέα τα επόμενα τρία χρόνια.

«Δύο χρόνια μετά την πρώτη μελέτη ‘The Decade That Matters’ και το περιεχόμενο της μελέτης είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης γίνονται πλέον αισθητές σε παγκόσμιο επίπεδο και η κρίση αυτή δεν επηρεάζεται από ύφεση, πολιτικές, σύνορα ή την ίδια την ταχύτητα με την οποία η ανθρωπότητα μπορεί να προσαρμοστεί”, δήλωσε ο Matthias Taft, CEO της BayWa r.e..

“Η έρευνα δείχνει την αναγνώριση αυτής της επείγουσας ανάγκης από τους πολίτες, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους επικεφαλής των επιχειρήσεων. Ο πόλεμος στην Ουκρανία υπήρξε ταυτόχρονα καταλύτης για την επιτάχυνση της μετάβασης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα αύξησε βραχυπρόθεσμα την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Αν και η κατεύθυνση της πορείας είναι σαφής, η ταχύτητα έχει ζωτική σημασία και οποιαδήποτε καθυστέρηση εγκυμονεί τον κίνδυνο επιδείνωσης της κλιματικής κρίσης. Ενώ η μετάβαση έχει πλέον επιταχυνθεί, το γρήγορο δεν είναι ακόμη αρκετά γρήγορο”.