Στα 11.284 μεγαβάτ ανήλθε η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ τον Ιούνιο του 2023, σύμφωνα με το νεώτερο δελτίο που εξέδωσε ο ΔΑΠΕΕΠ.

Εξ αυτών, τα 5.788 μεγαβάτ ήταν φωτοβολταϊκά, τα 4.828 αιολικά, 280 υδροηλεκτρικά, 131 βιομάζα και 255 μονάδες συμπαραγωγής.Όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά, από τα 5.788 μεγαβάτ, 2.279 λειτουργούν με συμβάσεις διαφορικής προσάυξησης (ΣΕΔΠ) μετά τις αρχές του 2021 και 1.153 με παλαιότερες συμβάσεις. Παράλληλα, υπάρχουν 281 μεγαβάτ με ταρίφες (ΣΕΣΤ) μετά τις αρχές του 2021 και 157 μεγαβάτ πριν.

Στην περίπτωση των αιολικών, μονάδες 824 μεγαβάτ λειτουργούν με ΣΕΔΠ μετά το 2021 και 1.153 με παλαιότερες συμβάσεις.

Η εικόνα αποτυπώνεται στο ακόλουθο διάγραμμα:

76
Όσον αφορά την παραγωγή των ΑΠΕ, τον Ιούνιο το 52,7% ήταν από φωτοβολταϊκά, το 34,3% αιολικά, 2,5 φ/β στέγης, 4,6% μικρά υδροηλεκτρικά, 3,1% βιομάζα-βιοαέριο και 1,6% συμπαραγωγή.