Από το 2010, η Βουλγαρία έχει αυξήσει το μερίδιο της παραγόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές από 8% σε 15%, διατήρησε το μερίδιο των υγρών ορυκτών καυσίμων και της πυρηνικής ενέργειας και μείωσε το μερίδιο των στερεών ορυκτών καυσίμων από 37% σε 26%, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το μερίδιο της εξάρτησης από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων στη Βουλγαρία μειώθηκε από 40,15% σε 36,14%. Μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Βουλγαρία έχει διαφοροποιήσει τους προμηθευτές για το αέριό της, αλλά παραμένει εξαρτημένη από τα ορυκτά καύσιμα, συνοψίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.Τα στοιχεία δείχνουν ότι το ποσοστό των ενεργειακά φτωχών πολιτών στη Βουλγαρία μειώνεται, αλλά παραμένει σχεδόν τρεις φορές υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το 2020, το 22,2% των πολιτών στη χώρα καθυστέρησε να πληρώσει τους λογαριασμούς ενέργειας, έναντι 19,2% το 2021 και 18,8% το 2022, συγκριτικά με το 6,9% στην ΕΕ. Οι ενεργειακά φτωχοί πολίτες στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 0,4% τα τελευταία δύο χρόνια.

Οι Βούλγαροι που αναφέρουν ότι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να διατηρήσουν το σπίτι τους ζεστό ήταν 27,5% το 2020, 23,7% το 2021 και 22,5% το 2022. Τα στοιχεία της ΕΕ, συγκριτικά, αυξήθηκαν από 7,5% σε 9,3% αντίστοιχα.

Διατυπώθηκε η σύσταση η Βουλγαρία να μειώσει περαιτέρω την εξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα και να επιταχύνει την ανάπτυξη δυναμικότητας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Βουλγαρία πρέπει να αυξήσει τη δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας, να καταστήσει το ενεργειακό της σύστημα πιο ευέλικτο και να αναπτύξει περαιτέρω το ηλεκτρικό δίκτυο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά τη βελτίωση της ψηφιοποίησης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και τη διασύνδεσή του με τα δίκτυα των γειτονικών χωρών. Προτείνει επίσης την εξεύρεση μακροπρόθεσμων λύσεων για την τηλεθέρμανση.
(ΑΠΕ-ΜΠΕ)