Την στρατηγική της να εξισορροπήσει το ενεργειακό της μείγμα και να το εμπλουτίσει με περισσότερα αιολικά εξυπηρετεί το deal που ανακοίνωσε χθες η ΔΕΗ Ανανεώσιμες με την Ιντρακάτ. Το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των έργων που εμπλέκονται στην συμφωνία των δύο ομίλων αφορά ανεμογεννήτριες, μόνο τυχαίο δεν είναι.

Στόχος της επιχείρησης είναι να αυξήσει το μερίδιο των αιολικών στο χαρτοφυλάκιό της, γεγονός που θα της επιτρέψει την παραγωγή «πράσινης» ενέργειας σε 24ωρη βάση και όχι μόνο τα μεσημέρια. Και τόσο τα 164 MW που εξαγοράζει, όσο και το μισό από το χαρτοφυλάκιο 1,6 GW των εταιρειών του ομίλου Ιντρακάτ, όπου η ΔΕΗΑΝ αποκτά το 49%, αφορούν αιολικά πάρκα σε διάφορα στάδια ανάπτυξης.Όσο για την Ιντρακάτ βλέπει στη ΔΕΗ εκείνο τον ισχυρό παίκτη, που έχει το μέγεθος και την τεχνογνωσία στην διαχείριση παραγωγής και εκμετάλλευσης ενέργειας για να διασφαλίσει ταχύτατα την αξιοποίηση του «πράσινου» χαρτοφυλακίου της. Η μεν ΔΕΗ δηλαδή συμμαχεί με έναν μεγάλο κατασκευαστικό όμιλο, η δε, Ιντρακάτ προσεγγίζει μια εταιρεία που έχει μεγάλες δυνατότητες στην ωρίμανση και χρηματοδότηση των έργων έτσι ώστε να επιταχυνθεί όσο το δυνατό γρηγορότερα η υλοποίησή τους.

Ακτινογραφώντας το deal, αυτό χωρίζεται σε δύο κατηγορίες:

Στα 164 MW αιολικών πάρκων που εξαγόρασε η ΔΕΗ, εκ των οποίων 20 MW ήδη λειτουργούν και 144 MW τελούν υπό κατασκευή.
Και στις εταιρείες συμμετοχών (holding companies) του ομίλου Intrakat στις οποίες ανήκει χαρτοφυλάκιο έργων υπό ανάπτυξη, συνολικής ισχύος περίπου 1,6 GW, όπου η ΔΕΗ Ανανεώσιμες εισέρχεται με 49% και με δικαίωμα να εξαγοράσει κάποια στιγμή και την πλειοψηφία.
Και οι 2 αυτές κατηγορίες έργων έχουν enterplise value, 100 εκατ. ευρω.
Για την μεν Ιντρακάτ η συμφωνία είναι εξαιρετικά επωφελής, καθώς αποκτά έναν στρατηγικό συνεργάτη με τεχνογνωσία στην ανάπτυξη έργων. Αποτυπώνει, όπως λένε κύκλοι της, την στρατηγική της εταιρείας στο χώρο των ΑΠΕ, που έχει στο επίκεντρο την κατασκευή και πώληση μέρους των έργων που κατασκευάζει, καθώς η ίδια δεν είναι παραγωγός ενέργειας.

Για την δε, ΔΕΗ Ανανεώσιμες επίσης η συμφωνία είναι εξαιρετικά συμφέρουσα, καθώς τα 20 MW εν λειτουργία ειναι αιολικά πάρκα στην Εύβοια και την Ανδρο, περιοχές με πολύ υψηλό αιολικό δυναμικό. Τα υπολοιπα 144 MW επίσης είναι όλα αιολικά. Πρόκειται για το εν λειτουργία πάρκο «Φραγκάκι» 15 MW, το εν αναμονή λειτουργίας αιολικό«Καστρί» ισχύος 5 MW και τα έργα «Ζυγουρολίβαδο», «Τιμένιο», «Κακοδιάβατο» και «Κάρκαρος», αθροιστικής ισχύος 144 MW, που βρίσκονται σήμερα σε φάση υλοποίησης. Και επίσης αιολικά, σε ποσοστό κοντά στο 50%, είναι και το υπό ανάπτυξη χαρτοφυλάκιο των 1,6 GW, στο 49% του οποίου αποκτά πρόσβαση η ΔΕΗΑΝ. Συμβάλλουν επομένως όλα αυτά τα έργα στην αντιμετώπιση από τη ΔΕΗ της στοχαστικότητας των ΑΠΕ του ενεργειακού της μείγματος.

Η επιχείρηση γνωρίζει ότι η μετάβαση από το σημερινό 46% συμμετοχής των ΑΠΕ στην κατανάλωση ηλεκτρισμού στη χώρα μας, στο 80% το 2030 δεν μπορεί να βασισθεί σχεδόν αποκλειστικά σε μια τεχνολογία (είτε αιολικά είτε φωτοβολταϊκά). Και θέλει να αυξήσει το μερίδιο της αιολικής ενέργειας στο μείγμα της, καθώς αυτό σημαίνει παραγωγή ενέργειας όλο το 24ώρο και υπό αυτήν την έννοια, ενίσχυση του συγκριτικού πλεονεκτήματος του ομίλου να καταστεί και εξαγωγός πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή, κατά τις μη μεσημεριανές ώρες.

Σήμερα η ΔΕΗ Ανανεώσιμες διαθέτει 700 MW σε λειτουργία και 1,3 GW, είτε υπό κατασκευή, είτε σε κάποιο από τα τελευταία στάδια δημοπράτησης. Συνυπολογίζοντας και το «πράσινο» δυναμικό της Ρουμανίας, διαθέτει χαρτοφυλάκιο που φτάνει τα 2,5 GW.