Προβληματισμό προκαλούν στο ΥΠΕΝ τα αλλεπάλληλα «κρούσματα» στην αγορά Επόμενης Ημέρας κατά τους προηγούμενους μήνες, όπου αρκετές ώρες με υψηλό μερίδιο ΑΠΕ, οι χονδρεμπορικές τιμές διαμορφώνονταν λίγο πάνω από τα 0 €/MWh. Πιο συγκεκριμένα, «στο κάδρο» έχουν μπει από το υπουργείο οι προσφορές των ΦΟΣΕ στην DAM, με δεδομένο ότι λόγω της μεγάλης συμμετοχής των ΑΠΕ στα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, οι Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης είναι εκείνοι που διαμορφώνουν τότε τα επίπεδα των χονδρεμπορικών τιμών.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ΥΠΕΝ έχει ζητήσει από τη ΡΑΑΕΥ να αναθέσει μελέτη η οποία να εξετάσει τις στρατηγικές των προσφορών που υποβάλλουν οι «πράσινοι» aggregators. Σκοπός είναι να διερευνηθεί κατά πόσο οι στρατηγικές αυτές δικαιολογούνται από τα εκάστοτε επίπεδα προσφοράς και ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια. Όπως σημειώνουν στελέχη της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου, η εναλλακτική εκδοχή -την οποία η μελέτη θα «κληθεί» να απαντήσει- είναι αν η στόχευση με τις υποβληθείσες προσφορές είναι απλώς να «κρατηθεί» η DAM λίγο πάνω από τις μηδενικές τιμές, ή να αποτραπεί από το να «γυρίσει» σε αρνητικό πρόσημο. Κι αυτό ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι μονάδες ΑΠΕ που εκπροσωπούν οι ΦΟΣΕ θα λάβουν λειτουργική ενίσχυση από τον ΔΑΠΕΕΠ.

Μεγαλύτερο «άνοιγμα» στον ΕΛΑΠΕ

Υπενθυμίζεται ότι τα έργα που εκπροσωπούν οι aggregators έχουν συμβάσεις με ΣΕΔΠ (Συμβάσεις Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης), η λειτουργική ενίσχυση των οποίων αναστέλλεται όταν η DAM έχει μηδενικές τιμές για τουλάχιστον δύο ώρες. Το ίδιο συμβαίνει και όταν η αγορά Επόμενης Ημέρας «γυρίσει» σε αρνητικό πρόσημο. Αντίθετα, μία τιμή π.χ. 0,01 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, μπορεί μεν να εξασφαλίζει πενιχρά έσοδα σε αιολικά και φωτοβολταϊκά με Feed-in-Premium, ωστόσο διατηρεί «ενεργή» την καταβολή λειτουργικής ενίσχυσης μέσω του ΕΛΑΠΕ.

Σύμφωνα όμως με τα στελέχη του ΥΠΕΝ, χονδρεμπορικές τιμές οριακά μεγαλύτερες από το 0 έχουν το «αντίτιμο» πως προκαλούν τεράστιες εκροές στον ΕΛΑΠΕ, ο οποίος καλείται να καλύψει τη διαφορά μεταξύ του εσόδου από τη συμμετοχή κάθε μονάδας ΑΠΕ στην DAM και της Τιμής Αναφοράς της.

Έτσι, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για περαιτέρω διεύρυνση των ελλειμμάτων του ΕΛΑΠΕ, ο οποίος στο σύνολό του (Ειδικός Λογαριασμός Επικράτειας & Νέων Έργων) προβλέπεται ήδη να κλείσει το 2024 με «άνοιγμα» 212 εκατομμυρίων – συνυπολογίζοντας μάλιστα στα έσοδά του τις εισπράξεις από την αναδρομική εκκαθάριση του ΕΤΜΕΑΡ για τα έτη 2019-2021 και τις επιστροφές των ποσών από τις κατηγορίες καταναλωτών που ήταν ενταγμένες, ενώ δεν το δικαιούντο, σε καθεστώς μειωμένων χρεώσεων.

Κυρώσεις για την παραβίαση του προγράμματος της DAMΓια να κλείσει το άνοιγμα στον Ειδικό Λογαριασμό, το ΥΠΕΝ εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ, όπως έχει αποκαλύψει το energypress. Ωστόσο, ζητούμενο επίσης είναι να μην εκτιναχθεί ακόμη περισσότερο το έλλειμμα. Σε αυτό το πλαίσιο, η «πύκνωση» των ωρών όπου χρειάζεται ο ΕΛΑΠΕ να καλύπτει τις Τιμές Αναφοράς έργων με ΣΕΔΠ -τα οποία έχουν εισπράξει από την αγορά λιγότερο από ένα λεπτό του ευρώ για κάθε παραγόμενη Μεγαβατώρα- λειτουργεί προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Όπως έχει γράψει το energypress, το ΥΠΕΝ σχεδιάζει παράλληλα να επιβάλει κυρώσεις σε ΦΟΣΕ που εγχέουν στο σύστημα το σύνολο των «πράσινων» Μεγαβατώρων από το χαρτοφυλάκιό τους, παρά το γεγονός ότι έχει πωληθεί μόνο ένα ποσοστό της παραγωγής των μονάδων που εκπροσωπούν.

Παράλληλα με τις κυρώσεις -που θα δημιουργήσουν αντικίνητρο στην έγχυση του συνόλου της παραγωγής- το υπουργείο θέσπισε με το τελευταίο νομοσχέδιο την υποχρέωση προσθήκης εξοπλισμού τηλεχειρισμού και σε όλα τα έργα στο ΕΔΔΗΕ άνω των 400 κιλοβάτ. Έτσι, θα ανοίξει ο δρόμος ώστε οι Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης να αποκτήσουν την τεχνική δυνατότητα παρέμβασης στο σύνολο των έργων που εκπροσωπούν.

φωτογραφία: pixabay.com